แนวโน้มผลงานของกันย์

Journal

บทความของกันย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาคณิตศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองทางบอร์ดิซึมของทฤษฎีส่วนร่วมของวงศ์เส้นใย", International journal of Mathematics and Mathematical sciences, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 430105, มีนาคม 2013

Conference

การนำเสนอบทความของกันย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาคณิตศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2018 exกฤษณะ ป้อมดี, inดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex P Hirunmasuwan, "ผลคูณของการส่งแบบไม่ขยายเสมือนจริงและเซตจุดตรึงของมัน", International conference of Mathematical Sciences and Statistics, 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2018, Patrajaya มาเลเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480311]