แนวโน้มผลงานของนันทชัย

Journal

บทความของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

บทความแต่ละ Quartile ของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

บทความแต่ละ TCI Group ของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 19
2023 exSangsuree Thippawan, exKanisorn Chowtiwuttakorn, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Allometric Models to Estimate the Biomass of Tree Seedlings from Dry Evergreen Forest in Thailand", Forests, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-11
2022 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exPanita Panyo, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Tourism Development Potential Based on Tourism Components in Buffer Zone of Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province", ABAC Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 115-134
2022 exStephan Kambach, exRichard Condit, exSalom?n Aguilar, exHelge Bruelheide, exSarayudh Bunyavejchewin, exChia-Hao Chang-Yang, exYu-Yun Chen, exGeorge Chuyong, exStuart J. Davies, exSisira Ediriweera, exCorneille E. N. Ewango, exEdwino S. Fernando, exNimal Gunatilleke, exSavitri Gunatilleke, exStephen P. Hubbell, exAkira Itoh, exDavid Kenfack, exSomboon Kiratiprayoon, exYi-Ching Lin, exJean-Remy Makana, exMohizah Bt. Mohamad, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRolando P?rez, exLillian Jennifer V. Rodriguez, exI-Fang Sun, exSylvester Tan, exDuncan Thomas, exJill Thompson, exMaria Uriarte, exRenato Valencia, exChristian Wirth, exS. Joseph Wright, exShu-Hui Wu, exTakuo Yamakura, exTze Leong Yao, exJess Zimmerman, exNadja R?ger, "Consistency of demographic trade-offs across 13 (sub)tropical forests", Journal of Ecology, ปีที่ 110, ฉบับที่ 7, เมษายน 2022, หน้า 1485-1496
2022 exANDAMAN CHANKHAO, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of Forage and Management Implications for Large Herbivore Habitat in Seasonally Dry Forest of Southeast Asia", Forest, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 1463-1-14
2022 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exKunanon Daonurai, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAtchara Teerawatananon , inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Fire on Diversity and Aboveground Biomass of Understory Communities in Seasonally Dry Tropical Forest in Western Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-17
2021 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exStuart J. Davies, "ForestGEO: Understanding forest diversity and dynamics through a global observatory network", Biological Conservation, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 108907-1-24
2020 exAingorn Chaiyes, exLUIS E. ESCOBAR, exEMMA V. WILLCOX, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWARONG SUKSAVATE, exPATTARAWAN WATCHARAANANTAPONG, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, exThiravat Hemachudha, "An assessment of the niche centroid hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera)", Ecosphere, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e03134-1-13
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSrikhunmuang, P., exChaiyes, A., exSuksavate, W., inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exHemachudha, T., "Patch metrics of roosting site selection by Lyle's flying fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a human-dominated landscape in Thailand", Folia Oecologica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 63-72
2018 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Impacts from tourism development and agriculture on forest degradation in Thap Lan National Park and adjacent areas", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 290-297
2018 exDamber Mani Rai, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "The relationship of Himalayan Yew (Taxus baccata L.) with Other Plant Communities and Environmental Factors in the Western Part of Bhutan", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 36-52
2021 exMANANYA PLA-ARD, exNoraset KHIOESREE, exBUNYATIPORN KEAWDEE, exWIPAVEE HUNGHENG, exPATTANAPHON CHATTRAKULDEE, exPHANITSUPHA PENGTHONG, exJIDAPA THONGBANTHUM, exPAANWARIS PAANSRI, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exTANAPONE PANGANTA, exYUWARAK CHANACHAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 4983-4996
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 126-134
2017 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exKevin J. Olival, exThiravat Hemachudha, "Assessing the distribution, roosting site characteristics, and populationof Pteropus lylei in Thailand", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 670-680
2018 exBasset, Y., exDahl, C., exCtvrtecka, R., exGripenberg, S., exLewis, O.T., exSegar, S.T., exKlimes, P., exBarrios, H., exBrown, J.W., exBunyavejchewin, S., exButcher, B.A., exCognato, A.I., exDavies, S., exKaman, O., exKnizek, M., exMiller, S.E., exMorse, G.E., exNovotny, V., inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPramual, P., exQuicke, D.L.J., exRobbins, R.K., exSakchoowong, W., exSchutze, M., exVesterinen, E.J., exWang, W.-z., exWang, Y.-y., exWeiblen, G., exWright, J.S., "A cross-continental comparison of assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rain forests: Faunal composition and rates of attack", Journal of Biogeography, ปีที่ 45, ฉบับที่ -6, มิถุนายน 2018, หน้า 1395-1407
2015 exนางสาวรวินันท์ โพธะ, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 47-59
2014 exM. Rejou-Mechain, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Local spatial structure of forest biomass and its consequences for remote sensing of carbon stocks", Biogeosciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 23, เมษายน 2014, หน้า 6827-6840
2012 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exReich, R.M., exKhosla, R., exAguirre-Bravo, C., "Modeling the spatial distribution of soil texture in the state of Jalisco, Mexico", Soil Science Society of America Journal, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 199-209
2014 exChisholm, RA, exCondit, R, exAbd Rahman, K, exBaker, PJ, exBunyavejchewin, S, exChen, YY, exChuyong, G, exDattaraja, HS, exDavies, S, exEwango, CEN, exGunatilleke, CVS, exGunatilleke, IAUN, exHubbell, S, exKenfack, D, exKiratiprayoon, S, exLin, YC, exMakana, JR, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPulla, S, exPunchi-Manage, R, exSukumar, R, exSu, SH, exSun, IF, exSuresh, HS, exTan, S, exThomas, D, exYap, S, "Temporal variability of forest communities: empirical estimates of population change in 4000 tree species", ECOLOGY LETTERS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 855-865
2014 exStephenson, NL, exDas, AJ, exCondit, R, exRusso, SE, exBaker, PJ, exBeckman, NG, exCoomes, DA, exLines, ER, exMorris, WK, exRuger, N, exAlvarez, E, exBlundo, C, exBunyavejchewin, S, exChuyong, G, exDavies, SJ, exDuque, A, exEwango, CN, exFlores, O, exFranklin, JF, exGrau, HR, exHao, Z, exHarmon, ME, exHubbell, SP, exKenfack, D, exLin, Y, exMakana, JR, exMalizia, A, exMalizia, LR, exPabst, RJ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSu, SH, exSun, IF, exTan, S, exThomas, D, exvan Mantgem, PJ, exWang, X, exWiser, SK, exZavala, MA, "Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size", NATURE, ปีที่ 507, ฉบับที่ 7490, มีนาคม 2014, หน้า 90-+
Publish Year National Journal 15
2021 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exยุทธพงศ์ ดำศรีสุข, exธนิต สำลีวงศ์, exพฤทธิ์ ราศรี, "ความรู้พื้นฐานด้านนกแอ่นกินรังเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 167-184
2021 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่า กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 204-219
2021 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exดร. สมหญิง ทัฬหิกรณ์ , exนายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน, exนายสัตวแพทย์เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย, exนายสัตวแพทย์วีระชีย สุดดี, exสพญ ดวงดาว รักษากุล, exนายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์, exนางจีรจิต ดิศสนะ, inนายวนัท พุ่มพวง, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรังนกจากบ้านนกในประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 96-115
2018 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exวารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 24-36
2018 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exวารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคิด เรืองเรื่อ, "โปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 153-163
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exอรอุมา ทองแก้ว, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 13-25
2016 exยุทธพงค์ ดำศรีสุข, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นกินรัง Aerodramus germani OUSTALET ที่วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 63-75
2015 exนาย ยุทธภูมิ , inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลไทยสามัคคีต่อถิ่นที่อาศัยของกระทิงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1-9
2014 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มป่าทางบกในประเทศไทยโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 61-76
2014 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exเอกชัย พรมแสง, "การออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 77-86
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "MODELING SUITABLE AREAS FOR Bos javanicus UNDER CURRENT AND CHANGING CLIMATE SCENARIOS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 150-165
2013 exพรมนัส โรจนสิทธิกุล, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013
2012 exสิวรส เจริญรื่น, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012
2012 exสิริรัตน์ สุขสุเสียง, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 108-118
2010 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของการออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า : แนวความคิดในเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 1-25

Conference

การนำเสนอบทความของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Conference 8
2023 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Wildlife Tourism Branding and Willingness to Pay for Wildlife Tourism: A Case Study of Huai Thab Saloa – Hau Rabam Non-Hunting Area, Uthai Thani Province, Thailand", The 10th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, 3 - 7 กรกฎาคม 2023, ROME สาธารณรัฐอิตาลี
2021 exNorrawith Damrongtawat, exWarong Suksawate, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSompong Thongsrikhem, exApisara Kaewthap, exSangsan Poomsatan, exAndaman Chantarakhao, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Habitat Status of Banteng (Bos javanicus birmanicus, D' Alton 1823) in Thailand under the current land use", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee3, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, ex Thiravat Hemachudha, "Distributional Ecology of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWARONG SUKSAVATE, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exThiravat Hemachudha, "Predicting risk zones of Nipah virus from foraging utilization of Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in Eastern Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 27 เมษายน 2018
2018 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Wildlife-based Ecotourism Scenario for Huai Kha Khaeng Buffer Zone Area, Uthai Thani Province, Thailand", The 8th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 25 - 29 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM MODEL for the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", The 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 10 - 15 กรกฎาคม 2017, Famagusta, Cyprus สาธารณรัฐตุรกี
2017 exCHAIYES AINGORN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exWACHARAPLUESADEE SUPAPORN, exHEMACHUDHA THIRAVAT, "Foraging habitat utilisation map for Lyle’s flying fox (Pteropus lylei) by high-resolution GPStracking in Central Thailand", 11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 4 - 7 ตุลาคม 2017, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2006 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exรติกร น่วมภักดี, inนายธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, อาจารย์, "Decistion Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas in Thailand", The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 - 19 กันยายน 2006, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 11
2023 exสุขุม จันทโชต, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่กันชนพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exนรวิชญ์ ดำรงค์ธวัช, exอิงอร ไชเยศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพลวีร์ บูชาเกียรติ, exปิยะ ภิญโญ, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมในการอาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง, 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2017 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวนัท พุ่มพวง, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, "ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exน.สพ. วัชรพงษ์ สุดดี, exสพ.ญ. ดวงดาว รักษากุล, exนางสาวจิรัชญา ต้อยติ่ง, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inนายวนัท พุ่มพวง, "การศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง", งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความผันแปรของความดังเสียงบันทึกเรียกนกภายนอกอาคาร", งานนิทรรศการด้านการวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารุณี กันทากาศ, "เส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางวนกร: เรียนรู้การป่าไม้ สู่สังคมไทยยั่งยืน”โครงข่ายการท่องเที่ยวป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง", งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, exนางสาววารุณี กันทากาศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุคิด เรืองเรื่อ, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", งานนิทรรศการด้านการวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exภาณุพงษ์ โปรยสุรินทร์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยดทคนิคการรับรู้ระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐนรี สาระพิมพ์, "การสูญเสียดินจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558, 22 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exศิวาภรณ์ สวัสดิชัย, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480307]