แนวโน้มผลงานของวิรัตน์

Journal

บทความของวิรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของวิรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของวิรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 27
2023 exSirirat Changming, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Beta-Glucosidase production by recombinant Pichia pastoris strain Y1433 under optimal feed profiles of fed-batch cultivation.", Folia Microbiologica., ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 245-256
2022 exWilaithup, A., exSultan, I.N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Bioethanol Production from Oil Palm Trunk Fibers Using Activated Immobilized Saccharomyces cerevisiae SC90 Under Simultaneous Saccharification and Fermentation", Bioenergy Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exSultan, I.N., exKhienpanya, N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Kinetic study of ethanol production from different sizes of two-step pretreated oil palm trunk by fed-batch simultaneous saccharification and fermentation", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 287-298
2022 exSuwanapetch, C., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Media optimization for erythritol production by Moniliella sp. BCC25224", Sugar Tech, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2021 exAfrasiab Khan Tareen, exNoppawan Danbamrongtrakool, exImrana Niaz Sultan, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Utilization of urea as a nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk using simultaneous saccharification and fermentation", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 448-455
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Productionfrom Sugarcane Molasses", Sugar Tech, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 382-394
2021 exMr.Jian Su, exนายภัควัฒน์ เลาคา, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Semi-dry Impregnation Method of Rice Starch with Xanthan Gum Prior to Modification by Dry Heat Treatment", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 429-433
2021 exAfrasiab Khan Tareen, exImrana Niaz Sultan, exKiettipong Songprom, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerant Saccharomyces cerevisiae SC90", Bioresource Technology, ปีที่ 320, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 124298
2021 exประยุทธ์ เสาทอง, inดร.บุญทิวา นิลจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Kinetics of Saccharomyces cerevisiae Fermentation under Metal Ions Stress during Ethanol Production", Trends in Science (Walailak Journal of Science and Technology), ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1-10
2020 exAnutin Pattamasuwan, exNuchnicha Phaeon, exPisittinee Chapanya, exKlanarong Sriroth, exWason Wongrat, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Spontaneous Combustion Tendency in Bagasse Stockpiles: Biotic and Abiotic Responses Relation", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 528-534
2019 exSunthornvarabhas, J, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLerksamran, T, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial Fabrics", SUGAR TECH, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 355-363
2019 exChapanya, P, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exMueangmontri, R, exPattamasuwan, A, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Temperature Compensation on Sugar Content Prediction of Molasses by Near-Infrared Spectroscopy (NIR)", SUGAR TECH, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 162-169
2018 exSu, J, exChotineeranat, S, exLaoka, B, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPiyachomkwan, K, "Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice Starches", STARCH-STARKE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2018
2017 exNinchan, B, exSaothong, P, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the kinetic behavior of dextranase and pullulanase applied to pan boiling: laboratory and factory trials", INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1418, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 116-121
2016 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exYingkamhaeng, Naiyasit, exLam, Ngatien, exTangsatianpan, Vachanont, exWatcharinrat, Chudarat, exVanitjinda, Gawisara, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Research and development prospects for sugarcane and sugar industry in Thailand", Sugar Tech, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 583-587
2016 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exSunthornvarabhas, J, "The Current Status of Sugar Industry and By-products in Thailand", SUGAR TECH, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 576-582
2015 exWorasit Tochampa, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHuub H. C. Bakker, exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, "Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1992-2000
2015 exSukontip Suethao, exBhundit Innawong, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Optimization and the effect of pH adjustment for trehalose production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 726-737
2013 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW. Buranaboripan, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exN. Sakairi, exW. Pathom-aree, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulation", Int. J. Environ. Sci. Technol. (DOI 10.1007/s13762-012-0148-1) (Impact factor 2011, 3.051; 5-year IF 2011, 3.250), ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 579-590
2013 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichpong Buakaew, exWanvisa Buranaporipan, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNobuo Sakairi, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomass", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 101-114
2011 exTimbuntam, W., exPongsomnam, S., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on ISO 14855-2 method", Advanced Materials Research, ปีที่ 415-417, ธันวาคม 2011, หน้า 2184-2190
2011 exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 675-685, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 675-685
2010 exนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exChaiyaporn Pomchaitaward, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 161, ฉบับที่ 1-8, พฤษภาคม 2010, หน้า 137-146
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cells", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 1218-1228
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exWorawuthiyanan, N, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChisti, Y, "Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 543-552
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exLuangpipat, T, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen, HHH, exChisti, Y, "Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 381-391
2007 exTochampa, W, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBakker, HHC, exChisti, Y, "A model of xylitol production by the yeast Candida mogii", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2007, หน้า 175-183
Publish Year National Journal 3
2020 exรัชดาภรณ์ หนูทัศน์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1082-1091
2008 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exภาวินี ซื้อเจริญชัย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exGong Jiashun, "การศึกษาเบื้องต้นของการหมักชายูนนาน", KMUTT Research and Development Journal, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 275-289
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exณัฐสุชา จาริตาทร, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exLi Shanyun, exLin Qi, "การหาภาวะที่เหมาะสมของการหมักข้าวหมากโดยวิธีทากุชิ", Journal of Scientific Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007

Conference

การนำเสนอบทความของวิรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 26
2018 exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "TECHNO-ECONOMIC EVALUATION OF LIGNIN FROM SUGARCANE BAGASSE FOR ANTIMICROBIAL TEXTILE", International Conference Sugar Crops Improvement Biotechnology Bio Refinery and Diversification : Impacts on Bio-based Economy, 7 มีนาคม 2018
2018 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization for viability of alginate-microencapsulated probiotic in Thai herbal drinks", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018 , 14 - 16 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exDanai Khorprasrt, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Characterization of a thermostable xylanase from Thermobifida fusca PA 1-1", The 27 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exกิตติวรรณ ประสิทธิผล, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Alkaline extraction of polysaccharide from Spirulina sp.", BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 Global Warming and Its Impacts, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exDanai Khorprasert, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Xylanase production by thermophilic Actinomycetes Thermobifida fusca PA1-1.", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2014 exPearsai Khaibuddee, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of xylanase from Streptomyces mexicanus 901", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImranaNiaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simulaneous saccharification and fermentation on ethanol production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simultaneous saccharification and fermentation on ethanol production", the 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Biodiversity Biotechnology Bioeconomy (TSB2014), 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Jeffrey Adelberg, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Methyl Jasmonate and Chitosan on the MicrorhizomesCultivation of Curcuma longa L.", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exM. Mostert, "DIRECT DEXTRAN QUANTIFICATION BY ELISA TEST KIT: A FIELD TRIAL IN SUGAR FACTORIES", XXVIII ISSCT Congress, 24 - 27 มิถุนายน 2013, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2013 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "DEXTRANASE FOR PROCESS EFFICIENCY IMPROVEMENT:THE THAI EXPERIENCE", XXVIII ISSCT Congress, 24 - 27 มิถุนายน 2013, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2013 exWanna, P., exT. Teakulpoonsub, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exC. Hongfa , inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Esterification of ammonium lactate for lactic acid fermentation", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (MicrobialTech 2013)., 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exPloynin Buathong, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal nitrogen for gibberellic acid production in a bioreactor using a mathematical model.", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, International Conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care (TSB2012)., 29 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 exUangkan Thathong, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Immobilization of B-fructofuranosidase for fructooligosaccharides production.", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, International Conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care (TSB2012). , 29 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Effects of culture media and plant growth regulators on callus induction of Curcuma longa L.", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exPloynin Buathong, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (FerVAAP 2011). , 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” August 29-31, 2011 at Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exTimbuntam, W., exPongsomnam, S., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on ISO 14855-2 method", 2nd International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes, ICAMMP 2011, 16 ธันวาคม 2011
2010 exกชกร ปรางค์วิเศษ, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Optimizing the fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases with Taguchi approach", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 exอัครชัย ปรักกมะกุล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The production of inulooligosaccharides from Jerusalem artichoke", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2009 exTHANEST CHOTIGAMAS, exSUNEERAT SRIPAORAYA, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Process development for konjac glucomannan production by cell suspension culture", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the Global Economic Crisis. , 24 - 25 กันยายน 2009, Queen Sirikit National Conventional Center, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exAri, N., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exA. Angcakul, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exS. Changming, "Optimization of recombinant mutant beta-glucosidase production by Taguchi approach", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "In vitro shoot propagation of Curcuma longa L. from rhizome bud explants.", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Optimization for the production of xylitol using Candida magnoliae TISTR 5663", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the Global Economic Crisis., 24 - 25 กันยายน 2009, Queen Sirikit National Conventional Center, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exชัยพร พรหมชัยธวัช, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of lactic acid production by pelleted-form of Rhizopus oryzae in 3-L airlift bioreactor using response surface methodology", The 31st Symposium on Biotechnology and Fuels and Chemicals, 1 - 3 เมษายน 2009, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2009 exนิชชิมา สุพันธมาตย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of steam explosion on chemical compositions of biomass from eucalyptus and acacia", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 31
2017 inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, exดนัย ขอประเสริฐ, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของไซลาเนสชอบอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida fusca PA 1-1", 55 th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exปวีณา สุขสำราญ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในเครื่องโคจิโดยใช้วิธีทากูชิ", 54 th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exขัตติยา ใหญ่ผล, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนไปใช้กระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exPalotai Piromkraipak, exThierry Tran, exWarinthorn Songkasiri, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "A Lifecycle Assessment (LCA) of cassava starch production in central Thailand", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exภารุจีร์ ภูมิไกล, exวลัยพร ทิมบุญธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "การผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยใช้หัวเชื้อ Azotobacter vinelandii TISTR 1094 ร่วมกับกากน้าตาลในระดับต้นแบบ", 51th of Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอานนท์ วิไลทรัพย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอานนท์ วิไลทรัพย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอเอทานอลโดยกระบวนการย่อยเป็นน้าตาลและหมักพร้อมกันด้วยเซลล์ยีสต์ตรึง Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics, 26 - 27 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exPoomhatai Koopraserting, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature and time of steam explosion on chemical compositions of oil palm frond", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภัทระ ทรวงสุรัตนกุล, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสาหร่าย Chlorella spp. สายพันธุ์ที่มีปริมาณลิพิดสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอานนท์ วิไลทรัพย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอเอทานอลโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันด้วยเซลล์ยีสต์ตรึง Saccharomyces cereviaise Sc90", Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics, 26 - 27 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium acidipropionici", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February 1-4, Bangkok, Thailand, p. 182-192. , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพิชญ์พงษ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขจัดสีฟอกย้อมในอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดูดซับด้วยเชื้อรา", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844 ", The Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok, Thailand, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exTHANEST CHOTIGAMAS, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSUNEERAT SRIPAORAYA, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exวนิดา ปานอุทัย, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากไม้ยูคาลิปตัสโดยกระบวนการย่อยเป็นนํ้าตาลและหมักพร้อมกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSUNEERAT SRIPAORAYA, exMongkol Gateprasert, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exณัฐติกาล, "Process Development for Konjac (Amorphophallus oncophyllus) Glucomannan Production Using Cell Suspension Culture Technique", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exศิวาพร, "Process development and design for the industrial production of xylitol", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exBuranaboripan W., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exN. Sakairi, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isotherm and kinetics modeling of Pb2+ biosorption by dead chitosan immobilised and grown fungal beads", FLAS Conference. May 13, Nakorn-Pathom, Thailand, 13 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exBuakaew P., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fungal biosorption process for industrial textile wastewater treatment", FLAS Conference, May 13, Nakorn-Pathom. Thailand, 13 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้ในประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exNobuo Sakairi, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Absorption modeling of lead biosorption by dead chitosan immobilised fungal beads.", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 26 - 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสมฤทัย สิงหสุวรรณ, exวรรณา ชูฤทธิ์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Evaluation of the optimal conditions for lipid and biomass production in photoautotrophic culture of microalgae using Taguchi method", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัครชัย ปรักกมะกุล, "Process Development for the Industrial Production of Inulin Flour and Inulo-oligosaccharides", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exชัยพร พรหมชัยธวัช, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ในถังหมักแบบลอยตัวขนาด 3 ลิตร โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated cells", Proceedings TRF-master Research Project (Science and Technology), , 20 - 22 เมษายน 2007, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวิรัญญา สันป่าแก้ว, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of xylitol production with immobilized Candida mogii ATCC 18364 by Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exชลลดา ศิริเสตสุวรรณ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The production of lactic acid by chitosan-immobilized Lactobacillus rhamnosus ATCC 10863", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exอรอุมา หล้าแหล่ง, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of condition for the production of cyclodextrin glycosyltransferase using Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 exนิศากร วรวุฒิยานันท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of fructose from Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand, 2 - 5 พฤศจิกายน 2005, อื่นๆ ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 8
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ สูตรเพิ่มรสเผ็ด", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2016 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exนงรักษ์ เขียนปัญญา, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมผงเยื่อลำต้นปาล์มสำหรับการผลิตเอทานอล", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exธเนษฐ โชติกมาศ, exสุนีย์รัตน์ ศรีเปาระยะ, exมงคล เกษประเสริฐ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเซลล์แขวนลอยบุกเพื่อผลิตกลูโคแมนแนน", Kasetsart University, 2015
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง", Kasetsart University, 2012
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึงเยื่อเมมเบรนเหลว", Kasetsart University, 2012
2011 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเยื่อเซลลูโลสลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไบโอเอทานอล", Kasetsart University, 2011
2005 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exBen Kop , exวรสิทธิ์ โทจำปา, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตไซลิทอล", Kasetsart University, 2005
2005 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนิศากร วรวุฒิยานันท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลผสมฟรุกโทสและโอลิโกแซ็กคาไรด์", Kasetsart University, 2005
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470033]