แนวโน้มผลงานของสุนีย์

Journal

บทความของสุนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 54
2020 exS.Sobanbua, exS.Dolkittikul, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestine.", Poultry Science. , ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 526-535
2020 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Copra meal hydrolysis by the recombinant ??mannanase KMAN-3 and MAN 6.7 expressed in Escherichia coli", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 44-
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 276-1-14
2020 exPlupjeen, SN, exChawjiraphan, W, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiome", 3 BIOTECH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2020, หน้า 29
2019 exPrayoonthien, P, exRastall, RA, exKolida, S, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro fermentation of copra meal hydrolysate by human fecal microbiota", 3 BIOTECH, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019
2019 exKwankanit Intaratrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of culture condition on high-level expression of recombinant ?-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 in Escherichia coli and application in mannan hydrolysis", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 314-319
2019 exChanettee Jamyuang, exPhanphen Phoonlapdacha, exNalinee Chongviriyaphan, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milk.", 3 Biotech, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2019, หน้า 398-1-11
2019 exTheeraphol Jatuponwiphat, exThanawat Namrak, exAnanporn Supataragul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5.", Gene reports, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-100536-9
2019 exNhung Thanh Nguyen, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIyarit Thaipisuttikul, exAmornrut Leelaporn, exChanwit Tribuddhara, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of the bacterial strain HM02-04 inhibiting vancomycin-resistant Enterococci growth and its antimicrobial substance characters for potential use as disinfectant solution.", Current Trends in Microbiology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 55-66
2018 exJuma Kisuse , inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhatthanaphong Therdtatha, exRie Momoda, exMasaru Tanaka, exShinji Fukuda, exSiam Popluechai, exKongkiat Kespechara, exKenji Sonomoto, exYuan-Kun Lee, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, "Urban Diets Linked to Gut Microbiome and Metabolome Alterations in Children: A Comparative Cross-sectional Study in Thailand.", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 1-16
2018 exThongkhao, K, exSonnichsen, FD, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structural Characterization and Mode of Action Studies on Salvicin K and Antimicrobial Peptide-like Bacteriocin beta Peptide Isolated from Lactobacillus salivarius K4", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 731-745
2018 exSathitkowitchai, W, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Improving palm kernel cake nutrition using enzymatic hydrolysis optimized by Taguchi method", 3 BIOTECH, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, กันยายน 2018
2018 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Sobanbua, exS. Siemuang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exJ. Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Protective effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 against Salmonella Enteritidis challenge in chickens", Beneficial Microbes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 43-54
2017 exIntaratrakul, K, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNguyen, TH, exHaltrich, D, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Secretory expression of beta-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 in Lactobacillus plantarum", PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 29-35
2017 exPrayoonthien, P, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro fermentation of copra meal hydrolysate by chicken microbiota", 3 BIOTECH, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017
2017 exRumjuankiat, K., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Bacterial contaminants from frozen puff pastry production process and their growth inhibition by antimicrobial substances from lactic acid bacteria", Food Science and Nutrition, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 454-465
2017 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of dilute acid pretreatment for bioethanol fermentation from sugarcane bagasse pith", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 512-519
2017 exPhatcharin Prayoonthien, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Copra Meal-Hydrolysate on the Broiler Chicken Microbiota", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2017, หน้า 839-860
2016 exน.ส.ปาริชาติ ธรรมนราทิพย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exฺฺB. Vardhanabhuti, "Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis.", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 194-202
2016 exPongsapipatana, N., exDamrongteerapap, P., exChantorn, S., inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning of kman coding for mannanase from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its hybrid mannanase characters", Enzyme and Microbial Technology, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 39-51
2016 exTherdtatha, P., exTandumrongpong, C., exPilasombut, K., exMatsusaki, H., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of antimicrobial substance from Lactobacillus salivarius KL-D4 and its application as biopreservative for creamy filling", SpringerPlus, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016
2016 exThamnarathip, P., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exAssistant Professor Bongkosh Vardhanabhuti, "Identification of peptide molecular weight from rice bran protein hydrolysate with high antioxidant activity", Journal of Cereal Science, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 329-335
2016 exEaksuree, W., exPrachayakitti, A., exUpathanpreecha, T., exTaharnklaew, R., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro and in vivo evaluation of protein quality of enzymatic treated feather meals", SpringerPlus, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016
2016 exRuengsomwong, S., exLa-Ongkham, O., exJiang, J., exWannissorn, B., exNakayama, J., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Microbial community of healthy thai vegetarians and non-vegetarians, their core gut microbiota, and pathogen risk", Journal of Microbiology and Biotechnology , ปีที่ 26, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 1723-1735
2015 exLa-ongkham, Orawan, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLeelavatcharamas, Vichai, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Distinct gut microbiota of healthy children from two different geographic regions of Thailand", ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 197, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2015, หน้า 561-573
2015 exNakayama, Jiro, exWatanabe, Koichi, exJiang, Jiahui, exMatsuda, Kazunori, exChao, Shiou-Huei, exHaryono, Pri, exLa-ongkham, Orawan, exSarwoko, Martinus-Agus, exSujaya, I. Nengah, exZhao, Liang, exChen, Kang-Ting, exChen, Yen-Po, exChiu, Hsueh-Hui, exHidaka, Tomoko, exHuang, Ning-Xin, exKiyohara, Chikako, exKurakawa, Takashi, exSakamoto, Naoshige, exSonomoto, Kenji, exTashiro, Kousuke, exTsuji, Hirokazu, exChen, Ming-Ju, exLeelavatcharamas, Vichai, exLiao, Chii-Cherng, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exRahayu, Endang S., exRen, Fa-Zheng, exTsai, Ying-Chieh, exLee, Yuan-Kun, "Diversity in gut bacterial community of school-age children in Asia", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 5, กุมภาพันธ์ 2015
2015 exRumjuankiat, Kittaporn, exPerez, Rodney Horanda, exPilasombut, Komkhae, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exZendo, Takeshi, exSonomoto, Kenji, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Purification and characterization of a novel plantaricin, KL-1Y, from Lactobacillus plantarum KL-1", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 983-994
2015 exPhongphakdee, Komsan, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Combination Inhibition Activity of Nisin and Ethanol on the Growth Inhibition of Pathogenic Gram Negative Bacteria and Their Application as Disinfectant Solution", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า M2241-M2246
2015 exPangsri, Phanwipa, exPiwpankaew, Yotthachai, exIngkakul, Arunee, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 and its application in mannooligosaccharides preparation as prebiotic", SPRINGERPLUS, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า ---
2014 exSangtanoo, P, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptides of Lactobacillus salivarius K4 isolated from chicken intestine", SCIENCEASIA, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 135-140
2014 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChirapiphat Phraephaisarn, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exOrapin Sukpiriyagul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of increasing dietary protein from soybean meal on intestinal microbiota and their fatty acids production in broiler chicken", Advances in Animal and Veterinary Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 337-343
2014 exRuengsomwong, S, exKorenori, Y, exSakamoto, N, exWannissorn, B, exNakayama, J, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Senior Thai Fecal Microbiota Comparison Between Vegetarians and Non-Vegetarians Using PCR-DGGE and Real-Time PCR", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1026-1033
2014 exRodklongtan, A, exLa-Ongkham, O, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 survival in broiler gastrointestinal tract by microencapsulation with alginate-chitosan semi-interpenetrating polymer networks", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า 227-238
2014 exYotthachai Piwpankaew, exSupa Sakulsirirat, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exThu-Ha Nguyen, exDietmar Haltrich, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Cloning, secretory expression and characterization of recombinant ?-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7", SpringerPlus, ปีที่ 3, ฉบับที่ "-", สิงหาคม 2014, หน้า 43
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exKatesarin Buengsrisawat, exApinya Pokaseam, exTasanee Sombat, exPichamon Dangpram, exKla Jantawon , inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of extracellular mannanase production from Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 and application for hydrolysis property", Sonklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 17-22
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exNawapan Pongsapipatana, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of mannanase S1 from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its application in copra mannan hydrolysis", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 236-245
2012 inดร.ปานวาด พรหมดี, อาจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exKee de Lange, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Lactobacillus johnsonii KUNN19-2 andPediococcus pentosaceus KUNNE6-1 Isolated from Thai-StyleFermented Pork (Nham) for Their Probiotic Properties in theGastrointestinal Tract and Immunomodulation", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 : 440 - 450 (2012), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 440-450
2012 exNuttawadee Jantasila, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKeith Filer, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Pretreatment of Agricultural Wastes for the Production ofCellulolytic Enzymes from Aspergillus niger 386017M1by Solid State Fermentation", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2012, หน้า 783-794
2012 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJoseph F. Frank, "Survival of Shiga Toxin-producing Escherichia coli (O157:H7 and Non-O157:H7) and Effectiveness of Thermal Inactivation by Microwaves in Nham (Thai Fermented Sausage)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 966-977
2011 exLa-Ongkhum, O, exPungsungvorn, N, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the antibiotic avilamycin on the structure of the microbial community in the jejunal intestinal tract of broiler chickens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 1532-1538
2011 exNakphaichit, M, exThanomwongwattana, S, exPhraephaisarn, C, exSakamoto, N, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exNakayama, J, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 2753-2765
2011 exWanticha Lapsiri, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Lactobacillus plantarum Strains from Fermented Vegetables as Potential Probiotics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1071-1082
2010 exMaischberger, T, exLeitner, E, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJuajun, O, exYamabhai, M, exNguyen, TH, exHaltrich, D, "beta-Galactosidase from Lactobacillus pentosus: Purification, characterization and formation of galacto-oligosaccharides", BIOTECHNOLOGY JOURNAL, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 838-847
2010 exMaischberger, T., exLeitner, E., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJuajun, O., exYamabhai, M., exNguyen, T.-H., exHaltrich, D., "?-galactosidase from Lactobacillus pentosus: Purification, characterization and formation of galacto-oligosaccharides", Biotechnology Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 838-847
2009 exHATA Tomomi, exALEMU Melaku , exKOBAYASHI Miho, exSUZUKI Chise, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exOhmomo, S, "Characterization of a Bacteriocin Produced by Enterococcus faecalis N1-33 and Its Application as a Food Preservative", Journal of Food Protection?, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 524-530
2009 exKingkan Wongsuttichote, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Antimicrobial Substance Producing Lactic Acid Bacteria Isolate KUB-KJ174 and Its Application as a Biopreservative Substance for Bakery Products", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 796-807
2008 exTitapoka, S, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exHaltrich, D, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Selection and characterization of mannanase-producing bacteria useful for the formation of prebiotic manno-oligosaccharides from copra meal", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1425-1433
2008 exApiraksakorn, J, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exLevin, RE, "Grass degrading beta-1,3-1,4-D-glucanases from Bacillus subtilis GN156: Purification and characterization of glucanase J1 and pJ2 possessing extremely acidic pI", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 149, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 53-66
2007 exSadahiro Ohmomo, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDamurussiri Kraykaw, exPinpaporn Pholsen, exSomjit Tanomwongwattana, exOsamu Tanaka, exTomoyuki Suzuki, exTakehiro Nishida, "Attempt to Practical Use of Lactobacillus plantarum SP 1-3 in Spray Dried Granule Form for Making Good Quality Silage in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 34-42
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria Strain N1-33 Isolated from Edible Fermented Bamboo Shoot", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 492-0
2006 exKhampheng Phothichitto, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Isolation, Screening and Identification of Mannanase Producing Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 26-38
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Different Growth Media and Growth Phases Affecting on Spray Drying and Freeze Drying of Lactobacillus reuteri KUB-AC5", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 718-724
2005 exKorakoch, H, exSukyai, P, exLoiseau, G, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMontet, D, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction on the stability of spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 by Arrhenius equation for long-term storage", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 1178-1182
2004 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Zendo, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "The two-synergistic peptide bacteriocin produced by Enterococcus faecium NKR-5-3 isolated from Thai fermented fish (Pla-ra). ", ScienceAsia, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2004, หน้า 115-122
Publish Year National Journal 7
2013 exสุดาทิพย์ จันทร, exกุลวดี พิศลยบุตร , exรินลดา รัตนพรรณทอง , inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารละลายเอนไซม์สกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUB-SN2-1", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 104-112
2010 exJakkapan Pratumteep, exJirakarn Sansernsuk, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJirawan Apiraksakorn, "Production, characterization and hydrolysation products of xylanase from Bacillus subtilis GN156", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 343-349
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro adhesion assay of lactic acid bacteria, escherichia coli and salmonella sp. by microbiological and PCR methods", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, กันยายน 2006, หน้า 99-106
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Purification and amino acid sequence of a bacteriocins produced by Lactobacillus salivarius K7 isolated from chicken intestine", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, กันยายน 2006, หน้า 121-131
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of grass degrading bacteria active on ?-1,3-1,4-D-glucans from Bacillus subtilis GN156 potential use for Grass silage-making", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 136-147
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Screening and Characterization of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria Isolated from Chicken Intestine", Kasetsart Journal : Natunal Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 612-621
2002 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakeshi Zendo, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Influence of Physical Factors and Various Complex Media on Growth and Bacteriocin Production of Two-synergistic Peptide with Heat Stable Bacteriocin Producer, Enterococcus faecium NKR-5-3, Isolated from Thai Fermented Fish", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2002, หน้า 268-277

Conference

การนำเสนอบทความของสุนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 35
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Development of reduced sugar drink of roselle flower with jujube", The first International Conference Innovation of Functional Foods in Asia Functional Foods: Trends in Research and Markets, 22 - 24 มกราคม 2018, พะเยา พะเยา ประเทศไทย
2018 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, ex Thassanee Aokaun, ex Aonchuma Alaiphol, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "สารพรีไบโอติกส์สำหรับการเจริญและระบบทางเดินอาหาร", 6th The Asian Federation of Societies for Lactic acid bacteria International Symposium, 6 - 7 พฤษภาคม 2018, Tehran สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
2017 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYupawan Pratchayapong, exSupaporn Juangphanich, exTHAWANRUT KIATYINGANGSULEE, exApasara Worarach, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antimicrobial activity of lactic acid bacteria against bovine mastitis pathogens", the 9th Asian conference on lactic acid bacteria: LAB Era booming in science, industry, and the public., 3 - 5 กรกฎาคม 2017, Gwangju สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exนางสาวอัจฉริยา, exFoo Hooi Ling, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic characteristic of Escherichia coli isolated from fecal sample of Thai adults", International Congress of the Malaysian Society for Micorbiology 2017, 4 - 7 ธันวาคม 2017, Putrajaya, Malaysia มาเลเซีย
2016 exUsamart Klinprayong, exSaranyaSukphol, exThassanee Aokaun, exAonchuma Alaiphol, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "การผลิตเอนไซม์ของสารแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์จากสารพอลิเมอร์แมนธรรมชาติ", 5th AFSLAB International Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, ไทเป ไต้หวัน
2016 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exThassanee Aokaun, exAonchuma Alaiphol, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "สภาวะปฏิกิริยยไฮโดรไลิซิสที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสารแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์จาก Acinetobacter sp KUB ST1-1 สำหรับการประยุกต์ใช้การเติมในอาหารเส้นใย", 5th AFSLAB2016 International Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, ไทเป ไต้หวัน
2015 exOrawan La-ongkham , exSuttipun Keawsompong , exJiro Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in gut microbiota of healthy Thai human.", The 8th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria. Health Sustainability, Friendly Environment and Application. Joint Symposium Prebiotics and Probiotics, Health benefits and Application. , 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKittaporn Rumjuankiat, exKomkhae Pilasombut, exTakeshi Zendo, exKenji Sonomoto, "Characterization of a novel plantaricin from Lactobacillus plantarum KL-1", The 6th Unternational Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products with Joint Sessions from JSPSZ-NRCT New Core to Core Program A. Advanced Research Networks, 29 - 31 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exMassalin Nakphaichita, exSupatjaree Ruengsomwong, exJiro Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Highly Variable Microbiota Development in the Gastrointestinal Tract of Chickenconsuming plants based diets.", The 8th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria. Health Sustainability, Friendly Environment and Application. Joint Symposium Prebiotics and Probiotics, Health benefits and Application, 9 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exLa-ongkham Orawan, exRuengsomwong Supatjaree , exNakphaichit Massalin, exWannissorn Bhusita , exNakayama Jiro, "Age-related changes and their food consumption affecting gut microbiota of healthy Thai subjects", The 67th Annual Meeting of Society of Biotechnology. Symposium, 26 - 28 ตุลาคม 2015, Kagoshima ญี่ปุ่น
2015 exOrawan La-ongkham , exSuttipun Keawsompong , exJiro Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ASSOCIATION OF GUT MICROBIOTA AND HOST SERUM CHOLESTEROL", Journal of the International Society of Microbiota, 21 - 23 ตุลาคม 2015, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exนางสาวอรชุมา อาลัยผล, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "Enhanced mannanase production by a novel mannanase producing bacteriumAcinetobacter sp. KUB-ST1-1", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 พฤศจิกายน 2013 - 29 พฤศจิกายน 2014, เมือง
2012 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWarunee Boonyoung, "Effective BAKE-SAFE-2 as a potential effective antimicrobial substance for Choux Cream", The 7th International Symposium on Lactic acid bacteria and Health and the 3rd Asian Symposium on Lactic acid bacteria, 29 - 31 พฤษภาคม 2012, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Structure and function relationship of bacteriocins of Lactobacillus salivarius.", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การอยู่รอดของ Shiga toxin-producing E. coli (E. coli O157:H7 และ non O157:H7) และประสิทธภาพของไมโครเวฟในแหนม", Securing Global Food Safety in 14th Australian Food Microbiology Conference and 2nd IAFP Asia Pacific Symposium on Food Safety, 26 - 28 กันยายน 2011, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "CLONING, EXPRESSION AND PURIFICATION OF BACTERIOCINS FROM LACTOBACILLUS SALIVARIUS", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "THE ACTIVITY OF RECOMBINANT ANTIMICROBIAL PEPTIDES, ABP118? AND ABP118? LIKE BACTERIOCINS", The 6th international symposium of the protein society of Thailand., 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMassalin nakpaichit, exNuntaporn Pungsungvorn, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "An overview of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 as an antimicrobial substrance producer and probiotic.", Asian Conference for Latic Acid Bacteria (ACLAB), 6 - 10 กันยายน 2011, ญี่ปุ่น
2011 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS.N. Sakamoto, exJiro Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Microbiota analysis in ileum and cecum of chicken using pyrosequencing", 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2011, Egmondaan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิราภรณ์ แตงทอง, "Molecular cloning of gene codinf gor bacteriocin like inhibition substance KAC5 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5", International Symposium on Lactic Acid Bacteria. 25-27 July 2010 Faculty of Medicine & Health Sciences Universiti Putra Malaysia. P. 41., 25 - 27 กรกฎาคม 2010, Putra มาเลเซีย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Pungsungvorn, exPenkhae Wanchaithanawong, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 to microbial community in jejunal intestine of chicken challenging with Salmonella Enteritidis", GME2010 GutMicroEcology. International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology, 9 - 11 พฤศจิกายน 2010, Kosice สาธารณรัฐสโลวัก
2009 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ถูกตรึงโดยวิธีเอนแคปซูเลชันในสับปะรดอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเคลือบช็อกโกแลต", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteira: Microbes in Diseases Prevention and Treatment, 1 - 3 กรกฎาคม 2009, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนันทพร พึ่งสังวร, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 supplementing feed against Salmonella Enteritidis infection in broiler", The 5th Asian Conference on lactic acid bacteria: microbes on disease prevention & treatment., 1 - 4 กรกฎาคม 2009
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Pungsungvorn, exSomjit Thanomwongwattana, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Non-antibiotic growth promoter, Probiotic, for chicken health promotion", The 2nd satellite seminar of JSPS-NRCT asian core program on capacity building and development of microbial potential fermentation technology towards new era, 24 - 25 สิงหาคม 2009, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKingkan Vongsuttichote, "Antimicrobial substance of Lactobacillus plantarum KJ174 affecting the growth of contaminant microbes in creamy cake “ E’Clair”.", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Valuu Added Agricultural Products, 27 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJakkapan Pratumteep, exjirakan Sansernsuk, exJirawan Apiraksakorn, "Production, Characterization and degradation products of xylanase from Bacillus subtilis GN156", The 3rd International Conference on Fermentation Thechnology for Valuu Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKenji Sonomoto, exJiro Nakayama, "Pyrosequencing analysis to monitor chicken microflora changes by probiotic treatment.", The second young scientist seminar in the Asian core program, 10 - 11 ตุลาคม 2009, yamaguchi ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนันทพร พึ่งสังวร, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and antibiotic to villi height and microbial changes in jejunal intestine of chicken.", The 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference Agricultural for improving human life, 7 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2008, ปิงตุง ไต้หวัน
2008 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "survival of free and encapsulated probiotic lactic acid bacteria in pellered broiler feed", The 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference Agricultural for improving human life, 7 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exAusorn Fugthong, exMelaku Alemu, exSadahiro Ohmomo, "Effect of starch to the activities of bacteriocin and starch degradation from Enterococcus faecalis N1-33 growing in low cost culture medium. ", the 4th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria and The 3rd International Symposium on Lactic Acid Bacteria and Health., 15 - 16 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Zendo, exHiromi Matsusaki, exKatsumi Doi, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characterization of antimicrobial substances producing thermotolerant lactic acid bacteria and their application.", JSPS-NRCT Core University Program (1998 – 2008) on Development of thermotolerant microbial resources and their applications, 17 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Rapid screening method antifungal substance producing lactic acid bacteria by sample close contact target plate", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The two synergistic peptide bacteriocin produced by Enterococcus faecalis isolated from Thai fermented fish", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Screening of lactic acid bacteria isolated from chicken intestine for use as probiotic", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2004 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Heat tolerant bacteriocin with broad spectrum produced by Enterococcus faecalis NKR-4-1", The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, 7 - 10 พฤศจิกายน 2004, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 21
2010 exพรรณวิภา แพงศรี, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Partial Purification of Mannanase from Bacillus circulan NT 6.7", CHE-USDC Congress III, 9 - 11 กันยายน 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNawapan Pongsapipatana, "Molecular cloning of gene coding for mannanase from Klebsiella oxytoca CW2-3.", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Internatinal Conference on Biotechnology for Healthy Living, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKomson Phongpugkdee, exPhattaramon Kaewsan, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Inhibition activities of antimicrobial substances KAC5 and N1-33 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and Enterococcus faecalis N1-33 against microbial contaminants from cake product", The 2nd Joint Seminar Asian Core Program, Capacity building and development of Microbial Potential and Fermerntation Technology Towards New Era, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010, ชัยภูมิ ประเทศไทย
2010 exสุปรีชา อินทรีย์, exอพัชชา จินดาประเสริฐ, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอดิศร เสวตวิวัฒน์, "การจำแนกชนิดของเชือ้ ยีสต์ป่าที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเบียร์ลาเกอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exChollada Noychantira, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะสารยับยั้งในน้ำเลี้ยงเชื้อปราศจากเซลล์จากแลคโตบาซิลลัสที่แยกมาจากลำไส้ไก่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exดารณี ศรีสิทธินาม, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Protein expression in transgenic pineapple by differece in gel electrophoresis", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exกรรณิกา ทองขาว, exปิยฉัตร มีสวัสดิ์, exคมแข พิลาสมบัติ, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเหมาะสมของดีเอ็นเอพาหะสำหรับการผลิต Abp118alpha link bacteriocin และ Apb118beta link bacteriocin ใน Escherichia coli.", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exThongkhao, K, exMeesawat, P., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPilasombut, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Cloning, Expression and Purification of ABP118beta Like Bacteriocin in Escherichia coli.", the 3rd Symposium of Protein Society of Thailand. , 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Probe design for quantification of Lactobacillus reuteri existing in chiken intestine by realtime PCR", 8th Asian Pacific Poultry Conference 2007 Science to solutions, 5 - 6 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "การสลายได้ของวัตถุแห้งในหญ้าสดและไซเลจชนิดต่าง ๆ ในกระเพาะรูเมนของโคนม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exKritsada Suthitanont, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Expected function from gene coding for BLIS KPA26 from consensus sequence of class IIA bacteriocin “Pediocin” and N-terminal amino acid sequence of KPA26.", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exปรีชา ภูมิพื้นผล, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สร้างสารยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its effect to broiler performances and microbial diversity by PCR-DGGE", The 1st KSBB/TSB Joint Symposium “Role of Biotechnology and Bioengineering in Development of Alternative Energy and Biochemical Feedstock, 12 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Antimicrobial Agents on Food-borne Pathogens in Tomatoes", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006
2006 exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Animal, Veterinary Medicine, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของหญ้าสดและหญ้าหมักชนิดต่างๆต่อการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "selection of lactic acid bacteria from chiken intestine by probiotic characteristics", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Induction and characterization of carboxymethyl cellulase from Bacillus subtilis GN156", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Concentration of crude hydrolytic enzyme solution from Bacillus subtilis GN156 and its effect to 60 days grass silage fermentation", BioThailand: Challenges in the 21st Century, 2 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exKenji Sonomoto, "Preliminary screening on antagonistic substances producing lactic acid bacteria from Thai fermented fish ", RGJ-Ph.D. Congress II : The Thailand Research Fund., 20 - 22 เมษายน 2001, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400107]