แนวโน้มผลงานของปริศนา

Journal

บทความของปริศนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 3
2015 exPitt, J. I., exManthong, C., inนางปริศนา สิริอาชา, exChotechaunmanirat, S., exMarkwell, P. J., "Studies on the biocontrol of aflatoxin in maize in Thailand", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2015, หน้า 1070-1091
2015 exLubulwa, G. A. S., inนางปริศนา สิริอาชา, exMarkwell, P. J., exPitt, J. I., "Estimating the burden of market loss due to aflatoxins in maize: methods and estimates for Thailand", WORLD MYCOTOXIN JOURNAL, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2015, หน้า 459-464
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางปริศนา สิริอาชา, "Screening of Fungi for Decolorization of Wastewater from Pulp and Paper Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 215-221

Conference

การนำเสนอบทความของปริศนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2006 exชวนิฏฐ์ (ลูกจ้าง) สิทธิดิลกรัตน์, inนางปริศนา สิริอาชา, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of pectinases production from Paenibacillus polymyxa N10", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32), Bangkok, Thailand., 9 - 11 ตุลาคม 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400044]

แสดงความคิดเห็น

(0)