แนวโน้มผลงานของอิศริยา

Conference

การนำเสนอบทความของอิศริยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Using Semantic Association Mapping Method to Raise Thai University Students’ Awareness in L2 Lexical Items Usage and Use", ‘Language awareness: Achievements and Challenges', 1 - 4 กรกฎาคม 2014, Hamar ราชอาณาจักรนอร์เวย์
Publish Year National Conference 5
2017 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Study of Fictional Categorization of Four-Word Lexical Bundles in Ten ASEAN Key persons’ One Hundred Written-speech Discourses.", The 55th KU Annual Conference 2017 in Education Humanities and Social Sciences, Bangkok, Thailand., 21 - 22 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A study of functional categorization of four-word lexical bundles in ten ASEAN key persons' one hundred written-speech discourses", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exNarumol Thaijanthararak, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Analysis of Rhetorical Figures in Online Beverage Advertising Magazines", The 10th Annual Conference 2016 Social Science Humanities and Education, 24 - 25 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exGanteera Ananwatananukoon, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A Study of Strategies Utilised for Translating Thai Cultural Expressionsin ‘The Happiness of Kati’", The 10th Annual Conference 2016 Social Science Humanities and Education, Bangkok, Thailand., 25 มีนาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exKoontala Pattaratamma, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A Study of Translation Strategies on Technical Terms in Industrial Machine Manuals", The 2nd CMU Graduate Research Conference, 26 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=390037]