แนวโน้มผลงานของปานเทพ

Journal

บทความของปานเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Journal 2
2009 exTiensin, T, exAhmed, SSU, inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaichoun, K, exKalpravidh, W, exWongkasemjit, S, exPatchimasiri, T, exChanachai, K, exThanapongtham, W, exChotinan, S, exStegeman, A, exNielen, M, "Ecologic Risk Factor Investigation of Clusters of Avian Influenza A (H5N1) Virus Infection in Thailand", JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, ปีที่ 199, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2009, หน้า 1735-1743
2009 exTiensin, T., exAhmed, S.S.U., inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaichoun, K., exKalpravidh, W., exWongkasemjit, S., exPatchimasiri, T., exChanachai, K., exThanapongtham, W., exChotinan, S., exStegeman, A., exNielen, M., "Ecologie risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in thailand", Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 199, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2009, หน้า 1736-1743
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=360048]