แนวโน้มผลงานของสุทธีรา

Conference

การนำเสนอบทความของสุทธีรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาคณิตศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2003 inนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์, "Diffusional release of a dispersed solute from a polymeric matrix: Approximation of the exact solutions using finite region continuity", Proceedings of Dynamic Systems and Applications, 1 มกราคม 2003
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240288]

แสดงความคิดเห็น

(0)