แนวโน้มผลงานของประจวบ

Journal

บทความของประจวบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Publish Year International Journal 1
2008 exHangsapreurke, K, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPowtongsook, S, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางประจวบ หลำอุบล, รองศาสตราจารย์, exPratoomchat, B, "Embryonic development, hatching, mineral consumption, and survival of Macrobrachium rosenbergii (de Man) reared in artificial seawater in closed recirculating water system at different levels of salinity", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 471-482
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240226]