แนวโน้มผลงานของอภิชาติ

Journal

บทความของอภิชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Journal 68
2020 exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exChatree Saensuk, ex Vinitchan Ruanjaichon, exSulaiman Cheabu, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)", Plant Cell Reports , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 149-162
2019 exDumhai, R., exWanchana, S., exSaensuk, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exKraithong, T., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)", Scientia Horticulturae, ปีที่ 243, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 490-497
2019 exKamolsukyeunyong, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChumwong, P., exKusumawati, L., exChaichoompu, E., exJamboonsri, W., exSaensuk, C., exPhoonsiri, K., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population", Rice, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า No
2019 inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanchana, S, exKhanthong, S, exSaensuk, C, exThianthavon, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T, "QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch synthase and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.)", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019
2019 exสุไลมาน เจ๊อาบู, exณัฏฐ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exบุญธง วสุรีย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 229-238
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCheabu, S., inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDetpittayanan, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypes", Journal of Agricultural Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2018 exWanlayaporn, K., exSomyong, S., exPootakham, W., exShearman, J., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKumar, P., exChee, P.W., exTragoonrung, S., "QTL mapping of pericarp thickness in immature and mature stages in thai tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata)", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 177-187
2018 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exพีรพล ม่วงงาม, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stageson Spikelet Fertility", Rice Science, ปีที่ 425, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 218-226
2018 exNounmusig, J, exKongkachuichai, R, exSirichakwal, PP, exYamborisut, U, exCharoensiri, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "The effect of low and high glycemic index based rice varieties in test meals on postprandial blood glucose, insulin and incretin hormones response in prediabetic subjects", INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 835-841
2018 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W, exSiangliw, M, exSiangliw, JL, exTraprab, S, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChaichoompu, E, exSaensuk, C, exPhuvanartnarubal, E, exToojinda, T, exTragoonrung, S, "Thai Hom Mali Rice: Origin and Breeding for Subsistence Rainfed Lowland Rice System", RICE, ปีที่ 11, เมษายน 2018, หน้า 1-12
2018 exKusumawati, L, exChumwong, P, exJamboonsri, W, exWanchana, S, exSiangliw, JL, exSiangliw, M, exKhanthong, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W, exToojinda, T, "Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal) resistance in rice cultivar Rathu Heenati", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018
2018 exOwusu-Nketia, S, exSiangliw, JL, exSiangliw, M, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exRatsameejanphen, N, exRuangsiri, M, exSriwiset, S, exSuralta, RR, exInukai, Y, exMitsuya, S, exKano-Nakata, M, exNguyen, DTN, exTakuya, K, exYamauchi, A, "Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil moisture fluctuation", PLANT PRODUCTION SCIENCE, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 266-277
2015 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนายชาตรี แสนสุข, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์ , exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric chelate reductase in rice. Rice", Rice, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 1-10
2018 exKusumawati, L., exChumwong, P., exJamboonsri, W., exWanchana, S., exSiangliw, J.L., exSiangliw, M., exKhanthong, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKamolsukyeunyong, W., exToojinda, T., "Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper (Nilaparvata lugens Stรฅl) resistance in rice cultivar Rathu Heenati", Molecular Breeding, ปีที่ 38, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2018
2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana, exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668
2017 exChaivarakun Chaipanya, exMary Jeanie Telebanco-Yanoria, exBerlaine Quime, exApinya Longya, exSiripar Korinsak, exSiriporn Korinsak, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exBo Zhou, "Dissection of broad-spectrum resistance of the Thai rice variety Jao Hom Nin conferred by two resistance genes against rice blast", Rice , ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า ---
2013 exKitti Wanlayaporn, inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, "QTL Mapping for Partial Resistance to Southern Corn Rust Using RILs of Tropical Sweet Corn", American Journal of Plant Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 878-889
2013 exShearman J, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exSangsrakru D, exYoocha T, exTangphatsornruang S, exTragoonrung S, "Transcriptome assembly and expression data from normal and mantled oil palm fruit", Datasets papers in Biology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013
2017 exSaowalak Ruangnam, exSamart Wanchana, exNongnat Phoka, exChatree Saeansuk, exSugunya Mahatheeranont, exSimon Jan de Hoop, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A deletion of the gene encoding amino aldehyde dehydrogenase enhances the "pandan-like" aroma of winter melon (Benincasa hispida) and is a functional marker for the development of the aroma", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 130, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2557-2565
2016 exชาตรี แสนสุข, exสามารถ วันชะนะ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exทิพยา ไกรทอง, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกวัตฒ์ ชัยชมภู, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)", Plant Science, ปีที่ 252, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 324-334
2015 exUawisetwathana, Umaporn, exGraham, Stewart F., exKamolsukyunyong, Wintai, exSukhaket, Wissarut, exKlanchui, Amornpan, exToojinda, Theerayut, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKaroonuthaisiri, Nitsara, exElliott, Christopher T., "Quantitative H-1 NMR metabolome profiling of Thai Jasmine rice (Oryza sativa) reveals primary metabolic response during brown planthopper infestation", METABOLOMICS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 1640-1655
2013 exPitija, K., exNakornriab, M., exSriseadka, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exWongpornchai, S., "Anthocyanin content and antioxidant capacity in bran extracts of some Thai black rice varieties", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 300-308
2015 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายวิศรุต สุขะเกตุ, exนายเอกพล ภูวนารถนฤบาล, exนางสาวศิริภา กออินทรศักดิ์, exนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety.", Rice, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-16
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKyaw Swar, exธีรยุทธ ตู้จินดา, exAlisa Kongjaimun, exSrisawat Khanthong, exMyint Yi, exTin Tin Myint, exSiriporn Korinsak, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Genetic Markers", Rice Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 22(2), มีนาคม 2015, หน้า 53-64
2013 exPrangthip, P., exSurasiang, R., exCharoensiri, R., exLeardkamolkarn, V., exKomindr, S., exYamborisut, U., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKongkachuichai, R., "Amelioration of hyperglycemia, hyperlipidemia, oxidative stress and inflammation in steptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat diet by riceberry supplement", Journal of Functional Foods, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 195-203
2013 exKongkachuichai, R., exPrangthip, P., exSurasiang, R., exPosuwan, J., exCharoensiri, R., exKettawan, A., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Riceberry oil (deep purple oil; Oryza sativa Indica) supplementation on hyperglycemia and change in lipid profile in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats fed a high fat diet", Inte journalsernational Food Research Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 873-882
2013 exKamolsukyunyong, W, exSukhaket, W, exRuanjaichon, V, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences", RICE, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013
2012 exKhin Myo Myint, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamart Wanchana, exTadashi Yoshihashi, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 exKanjoo, V., exPunyawaew, K., exSiangliw, J.L., exJearakongman, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Evaluation of Agronomic Traits in Chromosome Segment Substitution Lines of KDML105 Containing Drought Tolerance QTL under Drought Stress", Rice Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 117-124
2012 exMya Thruza, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Recloning of regenerated plantlets from elite oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) cv. Tenera", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11(82), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2012
2012 exMyint, K.M., exArikit, S., exWanchana, S., exYoshihashi, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 exMyint, K.M., exCourtois, B., exRisterucci, A.-M., exFrouin, J., exSoe, K., exThet, K.M., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exGlaszmann, J.-C., "Specific patterns of genetic diversity among aromatic rice varieties in Myanmar", Rice, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2012, หน้า 1-2
2011 exKorinsak, S., exSirithunya, P., exMeakwatanakarn, P., exSarkarung, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Changing allele frequencies associated with specific resistance genes to leaf blast in backcross introgression lines of Khao Dawk Mali 105 developed from a conventional selection program", Field Crops Research, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 32-39
2012 exWin, K.M., exKorinsak, S., exJantaboon, J., exSiangliw, M., exLanceras-Siangliw, J., exSirithunya, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exPantuwan, G., exJongdee, B., exSidhiwong, N., exToojinda, T., "Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age-related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection", Field Crops Research, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 186-194
2011 exJantaboon, J., exSiangliw, M., exIm-mark, S., exJamboonsri, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T., "Ideotype breeding for submergence tolerance and cooking quality by marker-assisted selection in rice", Field Crops Research, ปีที่ 123, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2011, หน้า 206-213
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammachuchourat, N, exHorata, N, exArikit, S, exMyint, KM, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH Wild-Type and Mutants: An Insight into Fragrance in Rice", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 exLeardkamolkarn, V., exThongthep, W., exSuttiarporn, P., exKongkachuichai, R., exWongpornchai, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Chemopreventive properties of the bran extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry", Food Chemistry, ปีที่ 125, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 978-985
2011 exThuzar, M., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTragoonrung, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Efficient and rapid plant regeneration of oil palm zygotic embryos cv. 'Tenera' through somatic embryogenesis", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 123-128
2011 exKuaprasert, B, exSilprasit, K, exHorata, N, exKhunrae, P, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, ปีที่ F67, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1221-1223
2011 exRathmuny Then, exJonaliza L. Siangliw, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exShu Fukai, exTheerayut Toojinda, "Effects of Drought Tolerant Quantitative Trait Loci on Flowering Traits, Panicle Exsertion Rate, Spikelet Sterility and Grain Yield of Rice under Rainfed Lowland Conditions", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109
2011 exนายศิวเรศ อารีกิจ, exTadashi Yoshihashi, exนายสามารถ วันชะนะ, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapaporn Thammachuchourat, exNatharinee Horata, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhin Myo Myint, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice.", The Protein Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTadashi Yoshihashi, exSamart Wanchana, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exRuangchai Juwattanasomran, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.).", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2011 inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTadashi Yoshihashi, exSamart Wanchana, exTran T. Uyen, exNguyen T. T. Huong, exSugunya Wongpornchai, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.).", Plant Biotechnology Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 75-87
2010 exN.Phoka, exS.Wongpornchai, exN.Puttawong, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Static Headspace GC-MS Analysis for Evaluation of Oxidative Stability in Rice Bran", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 1-8
2010 exWongsaprom, C., exSirithunya, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exPantuwan, G., exJongdee, B., exSidhiwong, N., exLanceras-Siangliw, J., exToojinda, T., "Two introgressed quantitative trait loci confer a broad-spectrum resistance to blast disease in the genetic background of the cultivar RD6 a Thai glutinous jasmine rice", Field Crops Research, ปีที่ 119, ฉบับที่ 2-3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 245-251
2010 exDaiponmak, W., exTheerakulpisut, P., exThanonkao, P., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exPrathepha, P., "Changes of anthocyanin cyanidin-3-glucoside content and antioxidant activity in Thai rice varieties under salinity stress", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 286-291
2010 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTadachi Yoshihashi, "Molecular Aspects of Fragrance and Aroma in Rice.", Advances in Botanical Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 49-73
2010 inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exToojinda T , exKosawang C , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTharreau D , exSirithunya P, "Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs", Plant Breeding, ปีที่ 129, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 176-180
2010 exNongnat Phoka, exSomvong Tragoonrung, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Sequence Variation and Haplotype Structure in the Lox3 Gene of Oryza sativa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 372-380
2009 exYi, M, exNwe, KT, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exToojinda, T, "Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha", FIELD CROPS RESEARCH, ปีที่ 113, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 178-186
2009 exKorinsak, S, exSriprakhon, S, exSirithanya, P, exJairin, J, exKorinsak, Siripar, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Identification of microsatellite markers (SSR) linked to a new bacterial blight resistance gene xa33(t) in rice cultivar 'Ba7'", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 235-247
2009 exJairin, J, exTeangdeerith, S, exLeelagud, P, exKothcharerk, J, exSansen, K., exYi, M, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and KDML105 grain quality characteristics through marker-assisted selection", Field Crops Research, ปีที่ 110, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 263-271
2007 exItoh, T., exTanaka, T., exBarrero, R.A., exYamasaki, C., exFujii, Y., exHilton, P.B., exAntonio, B.A., exAono, H., exApweiler, R., exBruskiewich, R., exBureau, T., exBurr, F., exDe Oliveira, A.C., exFuks, G., exHabara, T., exHaberer, G., exHan, B., exHarada, E., exHiraki, A.T., exHirochika, H., exHoen, D., exHokari, H., exHosokawa, S., exHsing, Y.-I., exIkawa, H., exIkeo, K., exImanishi, T., exIto, Y., exJaiswal, P., exKanno, M., exKawahara, Y., exKawamura, T., exKawashima, H., exKhurana, J.P., exKikuchi, S., exKomatsu, S., exKoyanagi, K.O., exKubooka, H., exLieberherr, D., exLin, Y.-C., exLonsdale, D., exMatsumoto, T., exMatsuya, A., exMcCombie, W.R., exMessing, J., exMiyao, A., exMulder, N., exNagamura, Y., exNam, J., exNamiki, N., exNuma, H., exNurimoto, S., exO'Donovan, C., exOhyanagi, H., exOkido, T., exOOta, S., exOsato, N., exPalmer, L.E., exQuetier, F., exRaghuvanshi, S., exSaichi, N., exSakai, H., exSakai, Y., exSakata, K., exSakurai, T., exSato, F., exSato, Y., exSchoof, H., exSeki, M., exShibata, M., exShimizu, Y., exShinozaki, K., exShinso, Y., exSingh, N.K., exSmith-White, B., exTakeda, J.-I., exTanino, M., exTatusova, T., exThongjuea, S., exTodokoro, F., exTsugane, M., exTyagi, A.K., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exWang, A., exWing, R.A., exYamaguchi, K., exYamamoto, M., exYamamoto, N., exYu, Y., exZhang, H., exZhao, Q., exHigo, K., exBurr, B., exGojobori, T., exSasaki, T., "Curated genome annotation of Oryza sativa ssp. japonica and comparative genome analysis with Arabidopsis thaliana: The Rice Annotation Project", Genome Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 175-183
2005 exMatsumoto, T, exWu, JZ, exKanamori, H, exKatayose, Y, exFujisawa, M, exNamiki, N, exMizuno, H, exYamamoto, K, exAntonio, BA, exBaba, T, exSakata, K, exNagamura, Y, exAoki, H, exArikawa, K, exArita, K, exBito, T, exChiden, Y, exFujitsuka, N, exFukunaka, R, exHamada, M, exHarada, C, exHayashi, A, exHijishita, S, exHonda, M, exHosokawa, S, exIchikawa, Y, exIdonuma, A, exIijima, M, exIkeda, M, exIkeno, M, exIto, K, exIto, S, exIto, T, exIto, Y, exIto, Y, exIwabuchi, A, exKamiya, K, exKarasawa, W, exKurita, K, exKatagiri, S, exKikuta, A, exKobayashi, H, exKobayashi, N, exMachita, K, exMaehara, T, exMasukawa, M, exMizubayashi, T, exMukai, Y, exNagasaki, H, exNagata, Y, exNaito, S, exNakashima, M, exNakama, Y, exNakamichi, Y, exNakamura, M, exMeguro, A, exNegishi, M, exOhta, I, exOhta, T, exOkamoto, M, exOno, N, exSaji, S, exSakaguchi, M, exSakai, K, exShibata, M, exShimokawa, T, exSong, JY, exTakazaki, Y, exTerasawa, K, exTsugane, M, exTsuji, K, exUeda, S, exWaki, K, exYamagata, H, exYamamoto, M, exYamamoto, S, exYamane, H, exYoshiki, S, exYoshihara, R, exYukawa, K, exZhong, HS, exYano, M, exSasaki, T, exYuan, QP, exShu, OT, exLiu, J, exJones, KM, exGansberger, K, exMoffat, K, exHill, J, exBera, J, exFadrosh, D, exJin, SH, exJohri, S, exKim, M, exOverton, L, exReardon, M, exTsitrin, T, exVuong, H, exWeaver, B, exCiecko, A, exTallon, L, exJackson, J, exPai, G, exVan Aken, S, exUtterback, T, exReidmuller, S, exFeldblyum, T, exHsiao, J, exZismann, V, exIobst, S, exde Vazeille, AR, exBuell, CR, exYing, K, exLi, Y, exLu, TT, exHuang, YC, exZhao, Q, exFeng, Q, exZhang, L, exZhu, JJ, exWeng, QJ, exMu, J, exLu, YQ, exFan, DL, exLiu, YL, exGuan, JP, exZhang, YJ, exYu, SL, exLiu, XH, exZhang, Y, exHong, GF, exHan, B, exChoisne, N, exDemange, N, exOrjeda, G, exSamain, S, exCattolico, L, exPelletier, E, exCouloux, A, exSegurens, B, exWincker, P, exD'Hont, A, exScarpelli, C, exWeissenbach, J, exSalanoubat, M, exQuetier, F, exYu, Y, exKim, HR, exRambo, T, exCurrie, J, exCollura, K, exLuo, MZ, exYang, TJ, exAmmiraju, JSS, exEngler, F, exSoderlund, C, exWing, RA, exPalmer, LE, exde la Bastide, M, exSpiegel, L, exNascimento, L, exZutavern, T, exO'Shaughnessy, A, exDike, S, exDedhia, N, exPreston, R, exBalija, V, exMcCombie, WR, exChow, TY, exChen, HH, exChung, MC, exChen, CS, exShaw, JF, exWu, HP, exHsiao, KJ, exChao, YT, exChu, MK, exCheng, CH, exHour, AL, exLee, PF, exLin, SJ, exLin, YC, exLiou, JY, exLiu, SM, exHsing, YI, exRaghuvanshi, S, exMohanty, A, exBharti, AK, exGaur, A, exGupta, V, exKumar, D, exRavi, V, exVij, S, exKapur, A, exKhurana, P, exKhurana, P, exKhurana, JP, exTyagi, AK, exGaikwad, K, exSingh, A, exDalal, V, exSrivastava, S, exDixit, A, exPal, AK, exGhazi, IA, exYadav, M, exPandit, A, exBhargava, A, exSureshbabu, K, exBatra, K, exSharma, TR, exMohapatra, T, exSingh, NK, exMessing, J, exNelson, AB, exFuks, G, exKavchok, S, exKeizer, G, exLlaca, ELV, exSong, RT, exTanyolac, B, exYoung, S, exIl, KH, exHahn, JH, exSangsakoo, G, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exde Mattos, LAT, exZimmer, PD, exMalone, G, exDellagostin, O, exde Oliveira, AC, exBevan, M, exBancroft, I, exMinx, P, exCordum, H, exWilson, R, exCheng, ZK, exJin, WW, exJiang, JM, exLeong, SA, exIwama, H, exGojobori, T, exItoh, T, exNiimura, Y, exFujii, Y, exHabara, T, exSakai, H, exSato, Y, exWilson, G, exKumar, K, exMcCouch, S, exJuretic, N, exHoen, D, exWright, S, exBruskiewich, R, exBureau, T, exMiyao, A, exHirochika, H, exNishikawa, T, exKadowaki, K, exSugiura, M, "The map-based sequence of the rice genome", NATURE, ปีที่ 436, ฉบับที่ 7052, สิงหาคม 2005, หน้า 793-800
2009 exThongjuea, S, exRuanjaichon, V, exBruskiewich, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "RiceGeneThresher: A web-based application for mining genes underlying QTL in rice genome", Nucleic Acids Research , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 996-1000
2009 inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exSiangchai Sriprakhon, exChankarn Wongsaprom, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, exDidier Tharreau, exPattama Sirithunya, "Genetic Mapping of Magnaporthe grisea Avirulence Gene Corresponding to Leafand Panicle Blast Resistant QTLs in Jao Hom Nin Rice Cultivar", Journal of Phytopathology, ปีที่ 157, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 338-343
2008 exRuanjaichon, V., exTragoonrung, S., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Data mining of SubQTL region on chromosome 9: Dissecting gene structure and protein function.", Asian Journal of Plant Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 268-275
2008 exRuanjaichon, V, exToojinda, T, exTragoonrung, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding", Asian Journal of Plant Sciences , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008, หน้า 236-247
2007 exJairin J, exTeangdeerith SN, exLeelagud P, exPhengrat K, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda T , "Physical mapping of Bph3, a brown planthopper resistance locus in rice", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 166-177
2007 exJairin, J, exPhengrat, K, exTeangdeerith, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Mapping of a broad-spectrum brown planthopper resistance gene, Bph3, on rice chromosome 6", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 35-44
2007 exSongchitsomboon, S, exDanbonchant, D, exAbdullakasim, P, exKongkachuichai, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exKomindr, S, "Comparing antioxidant capacity of different rice strains of Thailand and the effect of cooking by photochemiluminescense assay", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, ปีที่ 51, ฉบับที่ suppl, ตุลาคม 2007, หน้า 205-205
2007 exJairin, J., exTeangdeerith, S., exLeelagud, P., exPhengrat, K., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Detection of brown planthopper resistance genes from different rice mapping populations in the same genomic location", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 347-352
2006 exNoenplab A., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda T., exSirithunya P., exTragoonrung S., exSriprakhon S., exVongsaprom C., "QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Horn Nin recombinant inbred lines", ScienceAsia, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2006, หน้า 133-142
2005 exToojinda, T, exTragoonrung, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exSiangliw, JL, exPa-In, N, exJantaboon, J, exSiangliw, M, exFukai, S, "Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region", PLANT PRODUCTION SCIENCE, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2005, หน้า 330-333
2005 exTanya, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exLee, SH, "Identification of SSR markers associated with N-2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]", KOREAN JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 351-359
2003 exToojinda T , exSiangliw M, exTragoonrung S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular genetics of submergence tolerance in rice: QTL analysis of key traits", ANNALS OF BOTANY, ปีที่ 91, ฉบับที่ Sp. Iss. S, มกราคม 2003, หน้า 243-253
2003 exSiangliw M, exToojinda T , exTragoonrung S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Thai jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is submergence tolerant", ANNALS OF BOTANY , ปีที่ 91, ฉบับที่ Sp. Iss. S, มกราคม 2003, หน้า 255-261
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exLaeh Homsengchanh, exธีรยุุทธ ตู้จินดา, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of shoot and root traits of KDML105 CSSLs rice population at reproductive stage", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 294-298
2013 exVarinthip Krutkaew, exThanakorn Srirat, exSomvong Tragoonrung, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Cloning and characterization of steroyl-ACP desaturase gene (SAD) in oil palm", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 60-64
2008 exรัชนี คงคาฉุยฉาย, exริญ เจริญศิริ, exอรวรรณ กริ่งเกษมศรี, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามีนอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่าง ๆ ของประเทศไทย", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 13-32

Conference

การนำเสนอบทความของอภิชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Conference 10
2018 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ, exนายชาตรี แสนสุข, exนายอาณัติ สุขีวงศ์, exดร. วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภ, exนายวัชรินทร์ ศรีมงคลชัย, exผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน, exดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, exดร.วิรัลดา ภูตะคาม, exนางสาวนุกูล จอมชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "DNA barcodeing of medicinal plants", Thailand Biodiversity BioBank Conference, 12 - 14 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exVinitchan Ruanjaichon, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid identification of QTLs for high temperature tolerance at reproductive stage in rice (Oryza sativa L.) based on bulk-segregant analysis and whole-genome resequencing", 15th International Symposium Rice Functional Genomics, 25 - 28 กันยายน 2017, Suwon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, exชุติมา พูลทอง, exMutiara K. Pitaloka, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Association of stomatal characteristics and drought responses of rice mutants", 15th International Symposium on Rice Functional Genomics, 25 - 28 กันยายน 2017, Suwon สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exวินิตชาญ รื่นใจชน, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "M9962, the new rice germplasm for heat tolerant: phenotype and genotype assessment", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 กันยายน - 27 ตุลาคม 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exSithichok Tingphatsorn, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exWintai Kamolsukyuanyong, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exเอกวัฒน์ ไชยชมภู, exEkphol Phuvanartnarubarn, exชาตรี แสนสุข, exอนุชา พลับพลา, exมีชัย เซี่ยงหลิว, "Rapid induction of genome-wide spontaneous and novel mutations to enrich natural genetic variation for ideotype breeding", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics , 26 - 29 กันยายน 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for high temperature tolerant rice mutation lines by spikelet fertility", 2nd University Consortium Graduate Forum, 11 - 12 พฤศจิกายน 2016, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exนายชาตรี แสนสุข, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Reverse and forward genetics approaches to identify mutants conferring high grain Fe density and tolerance to Fe toxicity", 10th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 - 29 พฤศจิกายน 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSithichoke Tangphatsornruang, exSoulard Laurent, exJittima Piriyapongsa, exWorrawat Engchuan, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTimithy J Tranbarger, exMorcillo Fabienn, exSomvong Tragoonrung, "Identification of MicroRNAs in Normal and Mantled Oil Palm Fruit via 454 Transcriptome Sequencing.", Plant and Animal Genome Conference XXI., 15 - 19 มกราคม 2011, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Presentation on Strengthening Capacity and Regional Cooperation in Advanced Agricultural Science and Technology", 4th Meeting of GMS Working Group on Agriculture (WGA-4), 6 - 8 ธันวาคม 2006, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Forward and Reverse Genomic to Understrand the functions of Gene Conditioning Submecgence Tolerance in Rice ", 4th International Rice Functional Genomics Symposium, 9 - 11 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 33
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สาหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อลักษณะบางประการในระยะเจริญพันธุ์ของพันธุ์เจ้าหอมนิล", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exรวิพร บวชชี, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exบุญธง วสุรีย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ให้ทนร้อนในระยะเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพลประชา วงศ์ชาลี, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการติดเมล็ดและลักษณะอื่น ๆ ของข้าวพันธุ์ทนร้อน M9962 และ N22 ที่อยู่ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายชาตรี แสนสุข, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นหา SNP ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำจากฐานพันธุกรรมที่หลากหลายของข้าวเอเชีย", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชุติมา พูลทอง, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, exโจนาลิซา เวี่ยงหลิว , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ พลังงานศักย์ของน้ำในใบ และการออกดอกของข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายในระยะสืบพันธุ์", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 1 - 3 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาข้าวไทยสู่สุดยอด", งานวันนักประดิษฐ์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exณัฐฏ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exวารุณี เดชพิทยานันท์, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exดวงฤทัย ป้อมเพชร, exนุจรี สิริยา, exพีรพล ม่วงงาม, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชื้อพันธุกรรมข้าวทนร้อนของไทย สายพันธุ์ M9962", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 1 - 3 กันยายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนางสาวปัณฑริกา ชุ่มวงศ์, exดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ, exนายชาตรี แสนสุข, exดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรวดเร็วโดยวิธี QTL-seq ร่วมกับ double-digest restriction site-associated DNA sequencing (ddRAD).", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exด้วยรัก กล่ำเสือ, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวันปลูกและพันธุ์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลลผิตชีวมวลของข้าว", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Current Positions and New Frontiers in Rice Breeding", การประชุมวิชาการก้าวใหม่งานวิจัยข้าว "New Frontiers in Rice Science and Technology", 30 พฤษภาคม 2011, โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวินธัย กมลสุขยืนยง, exดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ยีน terpene synthase กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exอนุชา พลับพลา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนา SNP Array ที่จำเพาะกับยีนในขบวนการสังเคราะห์และตบแต่งโมเลกุลแป้งเพื่อใช้ในการทำ Association mapping", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอนุชา พลับพลา, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การหาหน้าที่ของยีนในจีโนมโดยใช้ฐานพันธุกรรมของพันธุ์กลายจากการอาบรังสี", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exมีชัย เซี่ยงหลิว, exอาสาฬหะ พัฒนธารา, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exนันทวรรณ คณะวาปี, exรศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์, exกฤตยา สายสมัย, exโจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว, exดร.ธีรยุทร ตู้จินดา, exProfessor Shu Fukai, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของตำแหน่งพันธุกรรม SaltQTLchr1b (qSt1b) ต่อความทนทานความเค็มในข้าวระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะดินจำลองและในสภาวะแปลง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.ศิวเรศ อารีกิจ, exดร.ทาดาชิ โยชิฮาชิ, exดร.สามารถ วันชะนะ, exรศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนความหอม จากข้าวสู่ถั่วเหลืองและพืชอื่น ๆ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอนุชา พลับพลา, exKhin Myo Myint, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมทรง โชติชื่น, exดร.ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบรูปแบบชุดอัลลีลของ SNP บริเวณยีน Os2AP และพิมพ์เขียวจีโนมในข้าวหอม เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวหอมพื้นเมืองไทยและพม่า", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุชา พลับพลา, exสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "แหล่งกำเนิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ Sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ วันที่ 15–17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวธาตุเหล็กสูงสำหรับการพัฒนาโจ๊ก", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน", งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 20 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายธานี ศรีวงศ์ชัย, exนายวินิตชาญ รื่นใจชน, exนายมีชัย เซี่ยงหลิว, "สายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์", งานการจัดวางยุทธศาสตร์ข้าวของไทยในอนาคต, 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายธานี ศรีวงศ์ชัย, exDr. Jonaliza L. Siangliw, exนายมีชัย เซี่ยงหลิว, exนายวินิตชาญ รื่นใจชน, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายร่วมกับการผสมกลับ ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยสู่สุดยอด", NSTDA Annual Conference 2007 NAC 2007, 16 - 18 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ข้าวโภชนาการสูง(ธาตุเหล็กสูง, สารต้านอนุมูลอิสระสูง, ข้าต้านเบาหวาน)", การประชุมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 5 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, exดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, exดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช, exรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร, exศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์, exผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, exอ.รจนา ชุณหบัณฑิต, exผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต, exรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์, exรศ. นภมน ศรีตงกุล, "ข้าวโภชนาการสูง", ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไทยทั้งชาติร่วมใจกินข้าวกล้อง, 7 - 8 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "พัฒนาสุดยอดข้าวไทยสู่สุดยอด", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2007, 7 - 11 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตอาหารเชิงบำบัด", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายมีชัย เซี่ยงหลิว, "ข้าวทนดินเค็ม", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายจิรพงษ์ ใจรินทร์, exนางวสาวี กิมใช่ย้ง, "ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายธานี ศรีวงศ์ชัย, "ข้าวต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exDr. Jonaliza L. Siangliw, "ข้าวทนแล้ง", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายวินิตชาญ รื่นใจชน, "ข้าวขาวคอกมะลิ105ทนน้ำท่วมฉับพลับ", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนางยี่โถ ฉวีวรรณ, "กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเพื่องพัฒนางานวิจัย", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240130]

แสดงความคิดเห็น

(0)