ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2023

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2023

Publish Year International Journal 12
2023 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, "Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 137-150
2023 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Complex", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 76
2023 exPongpakdeesakul, S., exEkalaksananan, T., exPientong, C., exIamchuen, N., exBuddhisa, S., exMahingsa, K., exPingyod, A., exSangsrijun, W., exPassorn, S., inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangjit, S., exBumrungthai, S., "Human Oncogenic Epstein–Barr Virus in Water and Human Blood Infection of Communities in Phayao Province, Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023
2023 exKittisak Nuanchum, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Related to Preventive Behavior towards COVID-19 among People in Rural Area of Thailand", NeuroQuantology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 216-225
2023 exBrizuela, J., exKajeekul, R., exRoodsant, T.J., exRiwload, A., inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattanapongpaibool, A., exThaipadungpanit, J., exJenjaroenpun, P., exWongsurawat, T., exBatty, E.M., exvan der Putten, B.C.L., exSchultsz, C., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus suis outbreak caused by an emerging zoonotic strain with acquired multi-drug resistance in Thailand", Microbial Genomics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exSUWANNA SANGSUWUN, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "IN-PATIENT COSTS OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 WITH FINANCIAL REGULATIONS AND HEATH ECONOMY", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 192-200
2023 exPATCHARIN WONGTA, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "FACTORS RELATED TO HOSPITAL ACCREDITATION OF COMMUNITY HOSPITAL DURING COVID-19 OUTBRAKE", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 217-224
2023 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exPiroon Jenjaroenpun, exThidathip Wongsurawat, exSuwattana Visetnan, exHan Zheng, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Genomic comparison of two Streptococcus suis serotype 1 strains recovered from porcine and human disease cases", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 5380
2023 exPetermann-Rocha, F., exWirth, M.D., inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exParra-Soto, S., exZhou, Z., exMathers, J.C., exLivingstone, K., exForrest, E., exPell, J.P., exHo, F.K., exHรฉbert, J.R., exCelis-Morales, C., "Associations between an inflammatory diet index and severe non-alcoholic fatty liver disease: a prospective study of 171,544 UK Biobank participants", BMC medicine, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 123
2023 exMohd Amirul Fitri A. Rahim, exMohd Bakhtiar Munajat, exNor Diyana Dian, exMohd Ikhwan Mukmin Seri Rakna, exWathiqah Wahid, exNuraffini Ghazali, exNoor Wanie Hassan, exSiti Nor Azreen Abdul Manap, exMuhd Rafiq Mohd Kasri, exAhmad Imran Mohamed, exEmelia Osman, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInke Nadia D. Lubis, exPaul C. S. Divis, exAkira Kaneko, exKevin K. A. Tetteh, exZulkarnain Md Idris, "Naturally acquired antibody response to Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax among indigenous Orang Asli communities in Peninsular Malaysia", Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-11
2023 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exNichari Bamphensin, exKulsatri Sittichottumrong, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exNuchsupha Sunthamala, "Evaluation of pathotype marker genes in Streptococcus suis isolated from human and clinically healthy swine in Thailand", BMC Microbiology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exThundon Ngamprasertchai , exPinyo Rattanaumpawan, exJaranit Kaewkungwal, exPochamana Phisalprapa , exPiriyaporn Chongtrakool, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exViravarn Luvira, exJanjira Thaipadungpanit , exRattagan Kajeekul, exJintana Srisompong, exPicha Yincharoen , exKulkanya Chokephaibulkit, exSaranath Lawpoolsri, "Pneumococcal carriage among high-risk adults in a country with nonmandatory pneumococcal vaccination during the coronavirus disease 2019 pandemic", Journal of Infection and Public Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1102-1108
Publish Year National Journal 3
2023 exจินดานุช ผลโยน, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-23
2023 exจรูญศรี ปัญญาดี, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 19-36
2023 exบุญมาก ไชยฤทธิ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรม E-claim ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 55-68

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2023]