ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2015

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2015

Publish Year International Journal 24
2015 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "HC2D Barcode for Handwritings Verification Using Embedded Camera on Tablet", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 752-753, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 1069-1072
2015 exWinatthakan Phuchaduek, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exUbolluk Rattanasak, exSiridech Boonsang, exSupranee Kaewpirom, "Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer composites", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 132, ฉบับที่ 28, กรกฎาคม 2015, หน้า 42234-1-42234-9
2015 exSuttiarporn, Panawan, exChumpolsri, Watcharapong, exMahatheeranont, Sugunya, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeepsawang, Somsuda, exLeardkamolkarn, Vijittra, "Structures of Phytosterols and Triterpenoids with Potential Anti-Cancer Activity in Bran of Black Non-Glutinous Rice", NUTRIENTS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 1672-1687
2015 inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Variation of terpenoid flavor odorants in bran of some black and white rice varieties analyzed by GCxGC-MS", Journal of Food and Nutrition Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 114-120
2015 exKensaku Kanomata, exHisashi Ohba, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBashir Ahmmad, exShigeru Kubota, exKazuhiro Hirahara, exFumihiko Hirose, "Infrared study on room-temperature atomic layer deposition of HfO2 using tetrakis(ethylmethylamino)hafnium and remote plasma-excited oxidizing agents", Journal of Vacuum Science & Technology A, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 01A113-1-01A113-6
2015 exKensaku Kanomata, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHisashi Ohba, exBashir Ahmmad ARIMA, exShigeru Kubota, exKazuhiro Hirahara, exFumihiko Hirose, "Room-Temperature Atomic Layer Deposition of Al2O3 with Remote-Plasma Source Investigated by IR Absorption Spectroscopy", IEICE TRANSACTIONS on Electronics, ปีที่ J98-C, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 1-7
2015 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKensaku Kanomata, exBashir Ahmmad, exShigeru Kubota, exFumihiko Hirose, "Nitrogen Adsorption of Si(100) Surface by Plasma Excited Ammonia", IEICE Transactions on Electronics, ปีที่ E98-C, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 395-401
2015 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKensaku Kanomata, exBashir Ahmmad, exShigeru Kubota, exFumihiko Hirose, "Room Temperature Atomic Layer Deposition of Gallium Oxide Investigated by IR Absorption Spectroscopy", IEICE Transactions on Electronics, ปีที่ E98-c, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 382-389
2015 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKensaku Kanomata, exMasanori Muira, exBashir Ahmmad, exShigeru Kubota, exFumihiko Hirose, "Growth kinetics for temperature-controlled atomic layer deposition of GaN using trimethylgallium and remote-plasma-excited NH3", Applied Surface Science, ปีที่ 357, ฉบับที่ N, ธันวาคม 2015, หน้า 1920-1927
2015 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exTomijiro Hara, exYumiko Takatsuka, exKiyohito Koyama, "Towards novel wound dressings: antibacterial properties of zinc oxide nanoparticles and electrospun fiber mats of zinc oxide nanoparticle/poly(vinyl alcohol) hybrids", Journal of Polymer Engineering, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2015, หน้า 575-586
2015 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exDr. Ruengwit Sawangkeaw, ex Prof. Dr. Somkiat Ngamprasertsith , "Continuous production of palm biofuel under supercritical ethyl acetate", Energy Conversion and Management, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 332-338
2015 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exDr. Ruengwit Sawangkeaw, exProf.Dr. Somkiat Ngamprasertsith, "Density of ethyl acetate-palm oil mixture in supercritical condition", Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 29-39
2015 exSakulsaknimitr, W., exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exLimwichean, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Hydrothermal growth of ZnO nanorods along the ultra-thin ZnO seed layer prepared by magnetron sputtering", , ปีที่ 675-676, พฤษภาคม 2015, หน้า 130-133
2015 inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Characterization the raw material of filler in cellulose film", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 482-485
2015 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Study of the sorption of Cu(II) from aqueous solution using Amusium Pleuronectes shell", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 631-634
2015 exSakulsaknimitr, W., inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exPatthanasettakul, V., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of rapid thermal annealing on structural, optical and electrical properties of ITO thin films", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 249-252
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparation trace element and Structural of filler materials in Chitosan films", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 213-216
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The study of the removal of Cu (II) from aqueous solution by papia undulates shell", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 664-666
2015 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Investigation some properties of bismuth borate glasses containing Al2O3", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 347-350
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 343-346
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Biosorption of Zn(II) from aqueous solution by Amusium Pleuronectes shell", , ปีที่ 675-676, พฤษภาคม 2015, หน้า 7-10
2015 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งานจารุโรจน์, "Effect of Sintering Parameter on Ferroelectric Properties in PZT Based Ceramics", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 804, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 34-37
2015 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Study of stress distribution on a circular disk by photostress analysis", Proceedings of SPIE, ปีที่ 9659, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015
2015 inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Dimer formation effect on the red-shift in fluorescent spectra of dye solutions", Proceedings of SPIE, ปีที่ 9659, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2015 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRyo Shirota, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Effect of particle sizes on viscosity and antibacterial action of the suspensions of ZnO nanoparticles suspended in poly(vinyl alcohol) aqueous solution", The 10th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-10), 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, Fukuoka ญี่ปุ่น
2015 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Effect of particles size on viscosity of nanofluids containing ZnO nanoparticles suspended in poly(vinyl alcohol) aqueous solution", The 9th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-9), 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2015, สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exSakulsaknimitr, W., exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exLimwichean, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Hydrothermal growth of ZnO nanorods along the ultra-thin ZnO seed layer prepared by magnetron sputtering", 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA 2015, 28 พฤษภาคม 2015
2015 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exEiamchai, P., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of annealing temperature on electrochromic properties of tantalum oxide thin films deposited by DC reactive magnetron", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparation trace element and Structural of filler materials in Chitosan films", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The study of the removal of Cu(II) from aqueous solution by papia undulates shell", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManjit, Y., exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Inner filter effect on fluorescence dyes spectra in methanol solution", 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA 2015, 28 พฤษภาคม 2015
2015 exManjit, Y., inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Study of stress distribution in homogeneous plastic by photoelastic analysis system", 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA 2015, 28 พฤษภาคม 2015

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2015]