ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exKanokwan Srisupornkornkool, exKanphajee Sornkaew, exKittithat Chatkanjanakool, exChayanit Ampairattana, exPariyanoot Pongtasom, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKornanong Yuenyongchaiwat, exKhajonsak Pongpanit, "Electromyography features during physical and imagined standing up in healthy young adults, Phitsanulok, Thailand", Journal of Health Research, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 89-101
Publish Year National Journal 2
2021 exKanokwan Srisupornkornkool, exTitipong Kaewlak, exWatchara Kaewmahanil, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Jittiporn, "Pressure differences during foot reflexology affect blood flow to brain and kidneys", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 111-119
2021 exผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exวาสนา ธารประเสริฐ, exพฤกษา เจาะรอด, exวิภาวี ทองวิชิต, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "ผลทันทีของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างและการจินตนาการการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนล่างต่อการทรงตัวและการรับรู้ตำแหน่งของลำตัวในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี", เวชสารแพทย์ทหารบก, ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 25-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2017201520142011 >>

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201620152013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&SectionID=07]