ผลงานภาควิชาภาษาต่างประเทศ ปี 1999

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

0

Award

รางวัล ปี 1999

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
1999 exRengsirikul – Yorck, K., inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, inนางอรสา ไทยานันท์, อาจารย์, "Phonological Issues Encountered by Thai Students Learning German: A Case Study", the 34th Linguistics Colloquium, 1 มกราคม 1999, Germersheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=08&BudgetYear=1999]