ผลงานภาควิชาปรสิตวิทยา ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรสิตวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรสิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2020 exLucas G. Huggins, exAnson V. Koehler, exBettina Schunack, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRebecca J. traub, "A Host-Specific Blocking Primer Combined with Optimal DNA Extraction Improves the Detection Capability of a Metabarcoding Protocol for Canine Vector-Borne Bacteria", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-20
2020 exUmaporn Thathaisong, exSuradej Siripattanapipong, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaovanee Leelayoova, exMathirut Mungthin, "High prevalence of Cryptosporidium infection caused by C. scrofarum and C. suis among pigs in Thailand", Parasitology International, ปีที่ 77, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-4
2020 exJutamas Wongwigkan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Semi-domesticated dogs as a potential reservoir for zoonotic hookworms in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 909-915
2020 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLinh Khanh Bui, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic characterization and risk factors for feline hemoplasma infection in semi-domesticated cats in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 975-980
2020 exFilipe Dantas-Torresa, exJennifer Ketzis, exAndrei D. Mihalca, exGad Baneth, exDomenico Otranto, exGabriela Perez Tort, exMalaika Watanabe, exBui Khanh Linh, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPablo D. Jimenez Castro, exPablo Borr?s, exSangaran Arumugam, exBarend L. Penzhorn, exAdrian Patalinghug Yba?ez, exPeter Irwin, exRebecca J. traub, "TroCCAP recommendations for the diagnosis, prevention and treatment of parasitic infections in dogs and cats in the tropics", Veterinary Parasitology, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 109167-1-9
2020 exน.ส. อลิสรา ลีลานุพัฒน์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testing", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100440-1-6
2020 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 551-559
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, ex Vannarat Saechan, exDomechai Kaewnoi, exMarc Desquesnes, exRuttayaporn Ngasaman, "Investigation of Trypanosoma evansi infection in bullfighting cattle in Southern Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1674-1678
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrairoek Phanto, ex Rachanan Seawsakul, exSeksun Charoenjaruwong, ex Nutsuda Klinkeaw, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : โลหิตจางรุนแรงเฉียบพลัน ในแมวพื้นเมืองขนสั้นจากการติดเชื้อ ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 133-140

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรสิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=03]