ผลงานคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (112 คน)
ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

Publish Year International Journal 9
2024 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Understanding Digital Well-being and Insights From Technological Impacts on University Students’ Everyday Lives in Bangkok", Journal of Health Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 137-145
2024 exรศ. ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, exรศ.ดร. สุรพงษ์ ชูเดช, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, exผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, "Communicating norms to increase food delivery customers’ sustainable waste management behaviors", Future Foods, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 100288
2024 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "Confucius Institutes: Chinese Soft Power in Thailand", Journal of Politics and Governance, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 1-9
2024 inดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Factors and Challenges Influencing WEEE Management in Thailand: A Case Study of The Bangkok Metropolitan Administration (BMA)", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 10-23
2024 exRyuno, H., exGreiner, C., exTamdee, D., exOkamoto, N., inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsowa, T., exBooonchiang, W., exBaba, Y., exKitagawa, A., "Comparison survey on family caregivers of older persons in Japan and Thailand", Psychogeriatrics, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exรศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Information and Communication Technology (ICT) and young Thai digital natives: Exploring emotional effects through in-depth interviews and pictorial ethnography", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024, หน้า 615-624
2024 exAgnieszka Wojtczuk-Turek, exDariusz Turek, ex Fiona Edgar, exHoward J. Klein, ex Janine Bosak, exBelgin Okay-Somerville, exNa Fu, exSabine Raeder, exPawe? Jurek, exAnna Lupina-Wegener, exZuzana Dvorakova, exFrancisca Guti?rrez-Crocco, exAleksandra Kekkonen, exPedro I. Leiva, exLenka Mynarikova, exMercedes S?nchez-Apell?niz, exImran Shafique, exBassam Samir Al-Romeedy, exSerena Wee, exPatrick Dunlop, exFlorence Stinglhamber, exGa?tane Caesens, exAdriana Caldana, exMarina Greghi Sticca, exValentin Vasilev, ex Martin Lauzier, exGuillaume Desjardins, exGangfeng Zhang, ex Le Tan, exLady Brigitte Galvez-Sierra, exErico Renter?a P?rez, exSrecko Goic, exIvana Tadic, exDagmar Charv?tov?, exMarek Botek, exDorthe H?j Jensen, ex Dayamy Lima Rojas, exSegundo Gonzalo Pazmay Ramos, exPiret Masso, exMaria J?rlstr?m, exNicolas Gillet, ex Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, exMaia Robakidze, exKhatuna Martskvishvili, exAngela R. Dorrough, exMarc Jekel, exCarolin H?ffner, exA. Timur Sevincer, ex Elias Kodjo Kekesi, exCollins Badu Agyemang, exEleni Apospori, exJerin Jose, exAlice Salendu, exArum Etikariena, exHarry Susianto, exBertina Sjabadhyni, exShera Malayeri, ex Masoumeh Seydi, exMary Kinahan, exAlon Lisak, exMarco Giovanni Mariani, exMarco Salvati, exSilvia Moscatelli, exEleonora Crapolicchio, exClaudia Manzi, exAkihito Shimazu, exHiroshi Ikeda, exRita Zukauskiene, exGoda Kaniusonyte, ex Gottfried Catania, exMary Anne Lauri, ex Sergio Manuel Madero G?mez, exDenise Fernando, exKlaske Veth, ex Sandesh Dhakal , exNataliya Podgorodnichenko, exAbiodun Lawal, exMarius Duhovic Hafstad, exAna Reategui, exOswaldo Morales Trist?n, exDivina M. Edralin, exSusana Schmitz , exJoana Neto, exF?lix Neto, exBoris Popov, exJasna Milosevic Dordevic, exVladimir Mihic, exAnna Kalistova, exIvana Piterova, ex Claude-H?l?ne Mayer, exMar?a Jos? Charlo Molina, exRuwan Ranasinghe, exTesora Nakchedi-Ooft, ex Sobhie Rosita, exM?sli Matteo, exอ.ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSerdar Karabati, exG?l?in Akbas, exBeril Turkoglu, exTetiana Shkoda, exOleksandr Savych, ex Magdalena Mosanya, exPablo P?rez de Le?n, ex Javier Labarthe-Carrara, exCeri Phelps, exKatie Sullivan, exPaul Hutchings, exDariusz Danilewicz, ex Rafa? ?ab?dzki, "Sustainable human resource management and job satisfaction—Unlocking the power of organizational identification: A cross-cultural perspective from 54 countries", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-23
2024 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Distribution Patterns of the Royal Development Projects Initiated by King Rama IX of Thailand", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 26-32
2024 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Assessing the impact of climate change on landslide recurrence intervals in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, using CMIP6 climate models", Progress in Disaster Science, ปีที่ 22, เมษายน 2024
Publish Year National Journal 6
2024 exพัชรพร คงสว่าง, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เจตคติต่อการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก และสัมพันธภาพในครอบครัว", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 50-65
2024 exเวสิยา ทวีวิทย์ชาคริยะ, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดสงขลา ต่อการเปิดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย", Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 50-63
2024 exณัฐพล ประชุมของ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Interdisciplinary Academic and Research Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 911-926
2024 exรวิสรา จําปาถิ่น, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทํานายเจตนาที่จะเรียนรายวิชาออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กรอบความคิดแบบเติบโต และแรงจูงใจภายใน", มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 8-26
2024 exมัชฌิมา เรืองโรจน์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย", Journal of Modern Learning Development , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 12-29
2024 inนางสาววัชรี บุญวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรพรรณ ทําดี, "ระเบียบวินัย: เทคนิควิธีของอํานาจที่ใช้ควบคุมการทํางานของครูปฐมวัย", วารสารวิจยวิชาการ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 267-286

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสังคมศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2024 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEXIT: A CASE OF KAKISTOSCRYPTOCRACY", 19th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (NICHSS 1/2024), 12 - 13 เมษายน 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09]