ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2010

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

53

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

4

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2010 exSukamongkol, Y, exChungpaibulpatana, S, exLimmeechokchai, B, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Condenser heat recovery with a PV/T air heating collector to regenerate desiccant for reducing energy use of an air conditioning room", ENERGY AND BUILDINGS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 315-325
2010 exอภิมุข เมืองเกษม, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", Energy Research Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 141-145
2010 exUpady Hatthasin, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exKemathat Vibhatavanij, exNol Premasathian, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of RTOF and RSS for a one base station RFID system", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 184-195
2010 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exJariyanorawiss, T., exHomsup, W., "An improved FDTD model for the feeding gap of a dipole antenna", Conference Proceedings - IEEE SOUTHEASTCON, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 475-478
2010 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Simple procedure for Evaluating the Impedance Matrix of Fractal and Fractile Arrays", Progress in Electromagnetics Research M, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2010, หน้า 61-70
2010 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exNagle, HT, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Intelligent method for sensor subset selection for machine olfaction", SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, ปีที่ 145, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 507-515
2010 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exProf. Michael L. Honig, "Optimization of Training and Feedback Overhead for Beamforming Over Block Fading Channels", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 6103-6115
2010 exSutthiwichaiporn, P., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exJirachaweng, S., "Iterative fingerprint enhancement with matched filtering and quality diffusion in spatial-frequency domain", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1257-1260
2010 exJirachaweng, S., exHou, Z., exLi, J., exYau, W.-Y., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual analysis for fingerprint orientation modeling", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1196-1199
Publish Year National Journal 4
2010 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lightning Performance Assessment and Survey of Outage Cost to Improve Lightning Protection System of Overhead Lines", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 29-44
2010 exนายณลัญสน์ เหล่าธรรมยิ่งยง, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคำนึงถึงเงื่อนไขความมั่นคงโดยวิธีผสมผสาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 72, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 109-121
2010 inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Development of Data Logger Based on Embedded System with Wireless Sensor Network for Hydrological Monitoring System", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 5-12
2010 exวิโรจน์ หอมทรัพย์, exธนพล ช่วยปลัด, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exศรัณยู นวยศ, "แบบจำลองพลวัตของเฮลิคอปเตอร์แบบแกนร่วม", วารสารวิชาการนายเรืออากาศ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, กันยายน 2010, หน้า 43-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 39
2010 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhuwaphat Klongpramong, "Economy Electrical Capacitance Tomography System", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Kd-Tree Codebook for Limited Feedback CDMA", IEEE International Conference on Telecommunications (ICT), 4 - 7 เมษายน 2010, โดฮา รัฐกาตาร์
2010 exณลัญสน์ เหล่าธรรมยิ่งยง, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Security-Constrained Unit Commitment using Mixed-Integer Programming with Benders Decomposition", The 2010 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology , 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Transmission line Loss by Using Interline Power Flow Controllers", International Conference on Electrical Engineering, Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exTsuyoshi Isshiki, exRattana Tangwongkit, "Prototype of a Real-Time Precision Herbicide Applicator over between-row of Sugarcane Field", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems , 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exKlunvaree, J., inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target setting", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exThongpao, K., inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exSriprapha, K., exHattha, E., "Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in Thailand", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTeera-achariyakul, N., exChulakhum, K., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target setting", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Push-to-talk control scheme for radio over IP communication", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exPariwat Wongsamran, exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมเขื่อน", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSorasak Khoomboon, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exN. Sugino, "Increase of a GPS Accuracy by Incorporating an Auxiliary Information", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exD. Meetit, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of the Tracking Accuracy Through the Use of the Support Vector Machine", 2010 International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology , 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Radio over IP prototyping: A communication system for emergency response", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exPrasapairin, T., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability index prediction using fuzzy principle", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost of Industrial Customers in Distribution and Subtransmission Systems for Reliability Improvement", 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010), 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Cardiff, Wales สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exWijin Suteeratanapirom1, exRapeepong Rattanawaorahirankul2, exChutima Laosapan, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exKanokvate Tungpimolrut, exHiroaki Kunieda, "Eliminating Friction Affect of CNC Machines Using Friction Feedforward Compensation", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exTithiwat Therdbankerd, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exHideaki Fujita, "An improved Adaptive Sliding Mode ControllerDesign for Linear Permanent Magnet Motor", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Air-Fuel Ratio Control in Ethanol Gasoline Blend Engines using a Combined Neural Network and PI Gain-Scheduling", the 6th Internationation Conference on Automotive Engineering , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2010
2010 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Improving sensor subset selection of machine olfaction using multi-class SVM", 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD 2010, 9 มกราคม 2010
2010 exประวิทย์ สุทธิวิชัยพร, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exสุขสันต์ จิรเชวง, "Iterative Fingerprint Enhancement with Matched Filtering and Quality Diffusion in Spatial-Frequency Domain", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2010 exสุขสันต์ จิรเชวง, exZujun Hou, exJun Li, exYau Wei-Yun, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual Analysis for Fingerprint Orientation Modeling", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2010 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Wechsuwanmanee, "DEVELOPMENT OF THE MODIFIED KINEMATICS FOR A WHEELED MOBILE ROBOT", ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications) , 4 - 7 กรกฎาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On the Optimal Sum Capacity for OFDM With On/Off Power Allocation and Imperfect Channel Estimation", International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), 17 - 20 ตุลาคม 2010, ไต้หวัน
2010 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายพงษ์พิสุทธ์ นรดี, "Suitable Mobile Channel Conditions for a Concatenated Coding System with List-of-2 Viterbi Inner Decoder", 10th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2010), 26 - 29 ตุลาคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwansaroj, C., exThanawattano, C., "ECG beat classification method for ECG printout with Principle Components Analysis and Support Vector Machines", ICEIE 2010 - 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering, Proceedings, 1 สิงหาคม 2010
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability index forecast by fuzzy principle", Proceedings of the International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies, ESD 2010, 2 มิถุนายน 2010
2010 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exนายประพิน แสงเงิน, exนายธีรภัทร์ สัจจวิโส, "Fire Flame Detection Using Color Segmentation and Space-Time Analysis", International Conference on Graphic and Image Processing 2010, 4 - 5 ธันวาคม 2010, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Embedded color image coding with context adaptive wavelet difference reduction", Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 2009. ISPACS 2009. International Symposium on , 7 - 9 มกราคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrew S. Holmes, exStepan Lucyszyn, "Sectorised horn antenna array using an RF MEMS rotary switch", Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference 2010, 7 - 10 ธันวาคม 2010, Yokohama ญี่ปุ่น
2010 exChaiyabut, N., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of customer scattering on distribution system reliability with distributed generation", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 21 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasunori Mitani, "Synchrophasor based Controller Design for Frequency Stabilization of Interconnected Power System with Plug-In Electric Vehicles", IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2010, 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter to Wind Farm Interconnection in Smart Grid System", IASTED Technology and Management Conferences 2010, Power and Energy Systems(AsiaPES 2010) , 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand Using FY-2C Numerical Data", ANSCSE14, 25 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "Rainfall Estimation Framework for Thailand", IC-ICTES 2010, 29 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสิริญญา ทับสมบัติ, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKatsunori Yamaoka, exTeera Phatrapornnant, exWaranyoo Phiwthongkham, exPhisanu Duangtanoo, "Performance Analysis of Asterisk SIP Server for Emergency Communication", IC-ICTES 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPariwat Wongsamran, exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Management for WLAN DAM Environmental Monitoring System", ANSCSE14-- Proceedings of 14th international symposium on computer science and engineering , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exT. Juthakanjana, exU. Techavipoo, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exP. Thajchayapong, "A STUDY OF DATA COMPRESSION FOR ULTRASOUND RF SIGNALSBEFORE BEAMFORMING", BMEICON2010, 27 - 28 สิงหาคม 2010, ญี่ปุ่น
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Development of A Wireless Landslide Monitoring System", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, Thailand, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.พล.อ.ท.ดร.วิโรจน์ หอมทรัพย์, "An Improved FDTD Model for the Feeding Gap of a Dipole Antenna", IEEE SoutheastCon 2010 (SoutheastCon), 18 - 21 มีนาคม 2010, Concord นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 14
2010 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exพงษ์พิสุทธิ์ นรดี, "Lab Prototype of a List-of-2 Viterbi Decoder: A Diversity Inner Decoder for the Outer Vector Symbol Decoder", Proceedings of the 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010), 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553, 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010, พัทยา
2010 exธนกร ประสงค์อาสา, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองกราฟฟิกการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยใช้เซนเซอร์ SEMG ของกล้ามเนื้อ", National Conference on Thai Simulation and Modeling , 20 - 21 พฤษภาคม 2010
2010 exTherdbankerd, T., inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exChayopitak, N., exFujita, H., "Parameter identification of a linear permanent magnet motor using particle swarm optimization", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 พฤษภาคม 2010
2010 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exPorntip Chittisathainporn, exPichaporn Chutivisut, "A Digital Image Broadcasting over Stereo FM System", IC-ICTES 2010 , 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exWijin Suteeratanapirom, exRapeepong Rattanawaorahirankul, exChutima Laosapan, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exKanokvate Tungpimolrut, exHiroaki Kunieda, "Friction Feedforward Compensation and Position Feedforward in CNC Machines", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 พฤษภาคม 2010
2010 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, "การประมาณค่าคาบเวลาการฉีดเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPooltananan, N., inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimmanee, A., exHattha, E., "Effect of spectral irradiance distribution on the outdoor performance of photovoltaic modules", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 พฤษภาคม 2010
2010 exPiyamate Wasuntapichaikul, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IMPLEMENTATION OF TORQUE CONTROLLER FOR BRUSHLESS MOTORS ON THE OMNI-DIRECTIONAL WHEELED MOBILE ROBOT", ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications) , 4 - 7 กรกฎาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exSorasak Khoomboon, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exNobuhiko Sugino, "Increase a standalone GPS positioning accuracy by using a proximity sensor", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exPhimsen, N., "Design of reconfigurable random interleavers with MAP decoding for MPEG-4 image transmission system over rician block-fading channels", ECTI-CON 2008 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 - 21 พฤษภาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล , exสุรเทพ นิลนนท์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์, "การชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าร่วมกับตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exปฐมพงศ์ เปรมโยธิน, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "ระบบเหตุการณ์วิยุตเชิงเส้นพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกในการควบคุมระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exฐิติพัฒน์ เลี้ยงชีพวัฒน์, exสุประดิษฐ เดชพิทยานันท์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสสำหรับพลังงานทดแทนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON-33), 1 - 3 ธันวาคม 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2010]