ผลงานภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพันธุศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพันธุศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาพันธุศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพันธุศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2023

Publish Year International Journal 13
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov , inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKyudong Han , inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Asian Elephant Evolutionary Relationships: New Perspectives from Mitochondrial D-Loop Haplotype Diversity", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-12
2023 exSasikarn Kongsompong, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerasak Taengphan, exMattanun Sangkhawasi, exMattaka Khongkow, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computer-Aided Virtual Screening and In Vitro Validation of Biomimetic Tyrosinase Inhibitory Peptides from Abalone Peptidome", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-19
2023 exWongsathit Wongloet, exPrach Kongthong, exAINGORN CHAIYES, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov , exKitipong Jaisamut, exJumaporn Sonongbua, exTrifan Budi, exWannapa Wannakan, exWorawit Thienpreecha, exPaanwaris Paansri, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKriangsak Sribuarod, exUmphornpimon Prayoon, exPakpoom Aramsirirujiwet, exWiyada Chamchumroon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic Monitoring of the Last Captive Population of Greater Mouse-Deer on the Thai Mainland and Prediction of Habitat Suitability before Reintroduction", Sustainability , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 3112
2023 exKruasuwan, W., exLohmaneeratana, K., exMunnoch, J.T., inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exHoskisson, P.A., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Transcriptome Landscapes of Salt-Susceptible Rice Cultivar IR29 Associated with a Plant Growth Promoting Endophytic Streptomyces", Rice, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exPuttasan, M., inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, "Instinctive mate choice with genetically different partners assists sustaining genetic diversity in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", Fisheries Research, ปีที่ 262, มิถุนายน 2023
2023 exIntha, T., inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pigment Production of Chlamydomonas Strains in Response to Norflurazon and ZnO Nanoparticles", Fermentation, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exKamolwan Khianchaikhan, exSuvichark Aroonluk, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genome-Wide Identification of Homeodomain Leucine Zipper (HDZIP) Transcription Factor, Expression Analysis, and ProteinInteraction of HD-ZIP IV in Oil Palm Somatic Embryogenesis", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023
2023 exThanapipatpong, P., inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exChomtong, T., exPuangtame, W., exNapaumpaipond, P., exGomez, L.D., inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative splicing regulates autophagy in response to environmental stresses in cucumber (Cucumis sativus)", All Life, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exChangjalern, M., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite, gene-specific and species-specific markers for hybrid detection of plants in Jatropha genus", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 31-42
2023 exLucisabel Medina-Ch?vez, exChristian Camacho, exJorge Arturo Mart?nez-Rodr?guez, exBlanca Estela Barrera-Figueroa, exDawn H. Nagel, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exJuli?n Mario Pe?a-Castro, "Submergence Stress Alters the Expression of Clock Genes and Configures New Zeniths and Expression of Outputs in Brachypodium distachyon", International Journal of Molecular Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-26
2023 exNattakan Ariyaraphong, exWongsathit Wongloet, exPish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThanyapat Thong, exArtem Lisachov , inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKyudong Han , inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Should the Identification Guidelines for Siamese Crocodiles Be Revised? Differing Post-Occipital Scute Scale Numbers Show Phenotypic Variation Does Not Result from Hybridization with Saltwater Crocodiles", ฺBiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-20
2023 exSuwannachuen, N., exLeetanasaksakul, K., exRoytrakul, S., exPhaonakrop, N., exThaisakun, S., inนายพีรภัฏ รุ่งสัทธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Palmelloid Formation and Cell Aggregation Are Essential Mechanisms for High Light Tolerance in a Natural Strain of Chlamydomonas reinhardtii", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2023
2023 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exWongsathit Wongloet, exAINGORN CHAIYES, exNattakan Ariyaraphong, exWorawit Thienpreecha, exWannapa Wannakan, exAutchariyapron Mungmee, exThanyapat Thong, ex Pish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov , inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pollavat Prapattong, exMitsuo Nunome, exWiyada Chamchumroon, exKyudong Han , exSanti Pornpipatsiri, exThepchai Supnithi, exMin-Sheng Peng, exJian-Lin Han, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPhuechphol Noinafai, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Thai Local Chicken Breeds, Chee Fah and Fah Luang, Originated from Chinese Black-Boned Chicken with Introgression of Red Junglefowl and Domestic Chicken Breeds", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1-18

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพันธุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov , inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Exploring the genomic basis of sex determination in African catfish and bighead catfish", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Heraklion, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายกิตติพงษ์ ใจสมุทร, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายพิชญ์ วัฒนาดิลกชาติกุล, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Polygenic sex determination or recent emergence of a new sex determining region in the Siamese fighting fish (Betta splendens, Regan, 1910)", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=06]