ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2022

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

98

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 20
2022 exThanathip Sutthiphai, exKATANYUTITA DAMCHUAY, exRam Chandra Neupane, exApinya Longya, exTanee Sriwongchai, exPattavipha Songkumarn, exNONGLAK PARINTHAWONG, exKULCHANA DARWELL, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of avirulence genes (AVR-Pi9, AVR-Pik, AVR-Pita1) and genetic diversity of rice blast fungus, Pyricularia oryzae, in Thailand", Plant Pathology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 322-333
2022 exTanakorn Srirat, exThanyaluk Sirisathaworn, exKATANYUTITA DAMCHUAY, exApinya Longya, exWattanaporn Teerasan, exPiyama Tasanasuwan, exSiripar Korinsak, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genetic distribution of the avirulence gene AVRPiz-t in Thai rice blast isolates and their pathogenicity to the broad-spectrum resistant rice variety Toride 1", Plant Pathology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 334-343
2022 exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exNararat Laopichienpong, exDung Ho My Nguyen, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNattakan Ariyaraphong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquaculture", Aquaculture, ปีที่ 548, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 73758
2022 exAnchulee Pengsook, exSorachat Tharamak, exKanta Keosaeng, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exNutchaya Kumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera:Noctuidae) and their impact on detoxification enzymes", Pest Management Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 684-691
2022 exJutima Yodyiumyuth, exWitsaroot Sripumkhai, exNorabadee Ranron, exPattaraluck Pattamang, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Design and fabrication of a microfluidic device for separation of lymphocytes for use as part of a radiation biodosimeter", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 406-412
2022 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชญาดา หอมหวล , exณัฐกานต์ แสนเสนา, exยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, exณรงค์ จันทร์เล็ก, exรุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ , "Synthesis and Characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructure as the visible-light-driven photocatalysts", Thin Solid Films, ปีที่ 741, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 13904
2022 exC.Summueang, exW.Pon-On, exL.Supadee, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic description of the interaction between talcum and the rough surface of a composite material", Journal of Electrostatics, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 103639-103646
2022 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPongsatorn Chotchaya, "On permuting n-(f, g)-derivations of lattices", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 485-497
2022 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On the distribution of (k,r)-integer in an arithmetic progression", Proceedings of the Indian Academy of Sciences: Mathematical Sciences, ปีที่ 132, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, หน้า 1-16
2022 inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, อาจารย์, exPawin Iamprasertkun, exLewis W. LeFevre, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert A.W. Dryfe, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Insights into Binding Mechanisms of Size-Selected Graphene Binders for Flexible and Conductive Porous Carbon Electrodes", Electrochimica Acta, ปีที่ 403, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 13969
2022 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanvilisri, T., exNarkthong, T., exNgaokrajang, U., exKumkate, S., "Baicalein inhibits metastatic phenotypes in nasopharyngeal carcinoma cells via a focal adhesion protein integrin ฮฒ8", Pharmaceuticals, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exWatcharaporn Thapana, exNattakan Ariyaraphong, exParinya Wongtienchai, exNararat Laopichienpong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative Markers", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022, หน้า 14
2022 exSirin Sittiwanichai, exDeanpen Japrung, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "The binding of apo and glucose-bound human serum albumins to a free graphene sheet in aqueous environment: Simulation studies", Journal of molecular graphic and modelling, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 108073-
2022 exHuajaikaew, E, exPiroonpan, T, exBooncharoen, K, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comb-like poly(dodecyl methacrylate) modified SiO2 nanoparticles as nanohybrid coatings: Electron beam grafting and tuning superhydrophobic/water-repellent surface studies", PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exKanasri, NR, exKomatsu, T, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Cameron's operator in terms of determinants and hypergeometric numbers", BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022
2022 exSeripracharat, C., inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cationic cyclodextrin-adamantane poly(vinyl alcohol)-poly(ethylene glycol) assembly for siRNA delivery", Journal of Drug Delivery Science and Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exIn-On, A., exThananusak, R., exRuengjitchatchawalya, M., inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exLaomettachit, T., "Construction of Light-Responsive Gene Regulatory Network for Growth, Development and Secondary Metabolite Production in Cordyceps militaris", Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exRatanabunyong, S., exSeetaha, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exYanaka, S., exYagi-Utsumi, M., exKato, K., exPaemanee, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biophysical Characterization of Novel DNA Aptamers against K103N/Y181C Double Mutant HIV-1 Reverse Transcriptase", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรณินทร์ ทันศรี, อาจารย์, "On the square-free and square-full solutions of polynomial congruences", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 309-315
2022 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSyed Farhan Ahmad, exThitipong Panthum, exSuchinda Malaivijitnond, "Importance of Thai macaque bioresources for biological research and human health", Journal of Medical Primatology , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 62-72

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05]