ผลงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2013

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2013 exW. L. Goh, exS. Chandran, exD. C. Franklin, exY. Isagi, exK. C. Koshy, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exH. Q. Yang, exN. H. Xia, exK. M. Wong, "Multi-gene region phylogenetic analyses suggest reticulate evolution and a clade of Australian origin among paleotropical woody bamboos (Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae)", Plant Systematics and Evolution, ปีที่ 299, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 239-257
2013 exAsanok, L., inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPranmongkol, U., exKurokawa, H., exAiba, M., exKatabuchi, M., exNakashizuka, T., "Relationships between functional traits and the ability of forest tree species to reestablish in secondary forest and enrichment plantations in the uplands of northern Thailand", Forest Ecology and Management, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 9-23
2013 exLynam, A.J., exJenks, K.E., exTantipisanuh, N., exChutipong, W., exNgoprasert, D., exGale, G.A., exSteinmetz, R., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGrassman Jr., L.I., exCutter, P., exKitamura, S., exReed, D.H., exBaker, M.C., exMcshea, W., exSongsasen, N., exLeimgruber, P., "Terrestrial activity patterns of wild cats from camera-trapping", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 407-415
2013 exJaitrong, W., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Two new species of the Aenictus pachycerus species group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 97-102
2013 exTeerawatananon, A., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exBoontia, V., exHodkinson, T.R., "A taxonomic revision of Germainia (Andropogoneae: Poaceae) in Thailand", Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 221-228
2013 exKaewgrajang, T., inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIwase, K., exKodama, M., exYamato, M., "Effects of ectomycorrhizal fungus Astraeus odoratus on Dipterocarpus alatus seedlings", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 200-205
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exLikhit Waiprom, exYodchaiy Chuaynkern, "Reptilia, Squamata, Scincidae, Tropidophorus robinsoni Smith, 1919: New distribution record and map", Check List , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 465-466
2013 exWaiprom, L., exChuaynkern, Y., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChuaynkern, C., exSriboarod, K., "Tropidophorus robinsoni Smith, 1919 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map", Check List, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2013, หน้า 465-466
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYodchaiy Chuaynkern, "Reptilia, Squamata, Scincidae, Lygosoma haroldyoungi (Taylor, 1962): New distribution records", Check List, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 118-120
2013 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, exTrevor R. Hodkinson, "Population Genetic Structure of Two Forest Grasses with Contrasting Life Forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 8-22
2013 exWisut Sittichaya, exNarit Thaochan, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Powderpost Beetle Communities (Coleoptera: Bostrichidae)in Durian-Based Agricultural Areas in Southern Thailand", Kasetsart J.(Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 374-386
2013 exOffenberg, J, exCuc, NTT, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "The effectiveness of weaver ant (Oecophylla smaragdina) biocontrol in Southeast Asian citrus and mango", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 139-149
2013 exBarbara Turner, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEva M. Temsch, exReinhold Stockenhuber, exMichael H.J. Barfuss, exMark W. Chase, exRosabelle Samuel , "Molecular phylogenetics of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using plastid and nuclear markers", Molecular Phylogenetics and Evolution, ปีที่ 69, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 740-763
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exChimchome, V, exPattanavibool, A., exJinamoy, S., exThongaree, S., exKanchanasakha, B., exSimcharoen, S., ex Sribuarod, K., exMahannop, N, exPoonswad, P., "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 441-450
2013 exYuki Tomizawa, exYoshimi Shinmura, exAlison K. S. Wee, exKoji Takayama, exTakeshi Asakawa, exOrlex Baylen Yllano, exSeverino Garengo Salmo III, exErwin Riyanto Ardli, exNguyen Xuan Tung, exNorhaslinda Binti Malekal, exOnrizal, exSankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMohd Nazre Bin Saleh, exBayu Adjie, exKhin Khin Soe, exEmiko Oguri, exShigeyuki Baba, exEdward L. Webb, exTadashi Kajita, "Development of 11 polymorphic microsatellite markersfor Xylocarpus granatum (Meliaceae) using next-generationsequencing technology", Conservation Genetics Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2013, หน้า 1159-1162
2013 exBarbara Turner, exOvidiu Paun, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMark W Chase, exRosabelle Samuel , "Analyses of amplified fragment length polymorphisms (AFLP) indicate rapid radiation of Diospyros species (Ebenaceae) endemic to New Caledonia", BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 269, ธันวาคม 2013, หน้า 1-15
2013 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx, ปีที่ 47, ฉบับที่ 03, กรกฎาคม 2013, หน้า 441-450
2013 exShingo HOSOISHI, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSang-Hyun PARK, exAnh LE NGOC, exYuzuru KUBOKI, exKazuo Ogata, "Annual fire resilience of ground-dwelling ant communities inHiraodai Karst Plateau grassland in Japan", Entomological Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013 - เมษายน 2015, หน้า 254-261
Publish Year National Journal 17
2013 exพรมนัส โรจนสิทธิกุล, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013
2013 inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, exDr.Minoru Fujita, exDr.Tadashi Nobuchi, exDr.Tatsuya Awano, exนายโกศล ตั้งใจพิทักษ์, "ความผันแปรทางด้านรัศมีของมุมไมโครไฟบิลและความหนาผนังเซลล์ในสายต้นไม้ยูคาลิปตัส", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 24-34
2013 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exน.สพ. ดร. มาโนชญ์ ยินดี, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exนายวินิจ ภู่เนาวรัตน์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนายพเยาว์ สายดี, "การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 1, ฉบับที่ 32, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-10
2013 exนายประวุธ เปรมปรีดิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร. มาโนชญ์ ยินดี, "การติดตามหลังการปล่อยเนื้อทราย ละมั่ง และกวางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 124-141
2013 exสุภัทร ประสบศิลป์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, "ความหลากชนิดของพืชอาหาร และการเลือกกินของกระทิง (Bos gaurus laosiensis) บริเวณคลองปลากั้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-13
2013 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดอาหารของหมีควาย(Ursus thibetanus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าห้วยขาแข้งโดยการวิเคราะห์กองมูล", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 38-51
2013 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ESTIMATING DENSITY OF RUFOUS-NECKED HORNBILL(Aceros nipalensis ) USING DISTANCE SAMPLINGIN THUNG YAI NARESUAN (EAST) WILDLIFE SANCTUARY", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 1-14
2013 exเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exพิไล พูลสวัสดิ์, "ขนาดพื้นที่อาศัยและการเคลื่อนที่ของนกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli)ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 142-155
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ASIAN OPEN-BILLED STORKS (Anastomus oscitans ) IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 56-70
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF BIRDS IN HILL EVERGREEN FOREST PERMANENT PLOT AT HUAI KOK MA, CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 97-112
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exทัศเนศวร์ เพชรคง3 , "อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชบุกบอนบนดิน ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 71-83
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, exสหณัฐ เพชรศรี, "การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 61-70
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exเครือวัลย์ รังสิพานิช, inดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่้ายจากดาวเทียว กระณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 101-113
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exขวัญใจ คำมงคล, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม ในลุมน้ำมูล", วารสารสนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ Special, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 97-109
2013 exธิติ สอนสา, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การกระจายของนกปากห่างในประเทศไทย", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 56-70
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายของพืชมีดอกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013, หน้า 11-42
2013 exสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exกฤษฏา หอมสุด, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการกับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋ จังหวัดนครราชสีมา", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany), ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2013, หน้า 75-87

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2013 exSupaporn Wacharapluesadee, exNuttavadee Pamaranon, exApai Suthisunk, exNoppawan Buamitoop, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPatarapol Maneeorn, exSanipa Suradhat, exRachod Tantilertcharoen, exPierre Rollin, exHenry Wilde, exThiravat Hemachudha, "Assesing the riskof Nipah virus emergence in Thailand", Prince Mahidol Award Conference 2013 "A World united against infectious diseases: Cross-sectoral solutions" 1st Global Conference on Regional Disease Surveillance Networks 2nd International One Health Congress Centennial Commemoration of the Rockefeller Foundation, 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "“One Health” Surveillance for Nipah virusin Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2013
2013 exวิยะดา แจ่มจารูญ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exวิจักขณ์ ฉิมโฉม, exไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ, "ความหนาแน่นของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", The 51st Kasetsart University Annual Conference, 7 กุมภาพันธ์ 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exB. Turner, exO. Paun, exJ. Munzinger, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM.W. Chase, exR. Samuel, "Evolution of new caledonian diospyros species (Ebenaceae)", Plant Genome Evolution 2013, 8 - 10 กันยายน 2013, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, exTorlarp Kamyo, exHiroshi Tanaka, exMasamichi TAKAHASHI, exShiego Kobayashi, exTohru Nakashizuka, "Regeneration dynamics during 20 years in abandoned areas of a tropical seasonal forest", International Workshop On Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Projected impact of climate change on the potential distribution of amphibiansin Thailand: a case study of the Crocodile newt (Tylototriton verrucosus)", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRisto Kalliola, "Ecohydrological Consequences in Transformative Landscape and ClimateChange at Thadee Watershed, Nakhon Srithammarat Province", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "ฺBiological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa(L.)Thwaites(Araceae):effect on seed germination and seedling growth of invasive plants (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) in Thailand", XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exTiwtwat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Distribution and Ecology of Araceae Plants on Limestone Mountains, Lop Buri and SaraburiProvince,Thailand", In XIth International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exTiwtawat Napiroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "Biological activities of lipophilic extract from Lasia spinosa (L.) Thwaite (Araceae)effect on seed germination and growth of invasive plant species( Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ) in Thailand", International Aroid Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 29
2013 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inนายอนุชา ทะรา, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด", เครือข่ายงานวนิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู", 24 มกราคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสดับพร พรรณบัวตูม, "ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันบริเวณจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2, 24 - 26 มกราคม 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exธนา โชคพระสมบัติ, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู, 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสำเริง ปานอุทัย, exสมชาย อ่อนอาษา, exบุญมา ดีแสง, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exต่อลาภ คำโย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, exHiroshi Tanaka, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exแหลมไทย อาษานอก, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดั้งเดิมภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่ผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "การตั้งตัวของพันธุ์ไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 - 8 มีนาคม 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exรัตนาภรณ์ ไกรเทพ, exรัตนชัย อินทรีย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักฐานเชิงโมเลกุลยืนยันตำแหน่งการจัดวางของสกุลเครือหมูปอย (Nyctocalos Teijsm. & Binn.) ในเผ่า Oroxyleae", การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 - 5 เมษายน 2013
2013 exภิญญารัตน์ ชยาภรณ์, exสลิลลา บุญเทียม, exมานพ ผู้พัฒน์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุลพันจำ (Vatica L.) โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์จีโนม", การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 - 5 เมษายน 2013
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปริยากร ล้วนโค, exน.ส.สดับพร พรรณบัวตูม, "การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศ", การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสรัญญา วัชโรทัย, exทัศเนศวร์ เพชรคง , "อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชประเภทบุกบอนบนดินในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม, 7 มีนาคม - 26 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอรพรรณ ศังขจันทรานนท์ , exสหณัฐ เพชรศรี, exชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม, 6 มีนาคม - 12 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exทิวธวัฒ นาพิรุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสรัญญา วัชโรทัย, "ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเหง้าผักหนาม ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าไมยราบเลื้อย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 4 เมษายน - 12 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมาโนชญ์ ยินดี , exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exวินิจ ภู่เนาวรัตน์ , exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exพเยาว์ สายดี, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประวุธ เปรมปรีดิ์, exก้องแสง ภูวินศักดิ์สกุล, "การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ “การป่าไม้เพื่อสังคม (Forestry for Society)” , 6 - 7 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "ชีพลักษณ์ใบและปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนเนื้อไม้รายเดือนของไม้สัก", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34, 19 - 20 ธันวาคม 2013
2013 exวิยะดา แจ่มจารูญ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ, "ความหนาแน่นของนกที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", the 51st Kasetsart University Annual conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Study of Suitable Habitat of Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei) and Opportunity for Nipah Virus Transmission, Chon Buri Province", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Song Structure and Environmental Affecting Singing Behavior of White-handed Gibbon (Hylobates lar Linn.) in HuaiKhaKhaeng Wildlife Sunctuary, Uthaithani Province", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "FORANGING SITE OF BIRDS IN HILL EVERGREEN FOREST PERMANENT PLOT AT HUAI KOK MA, CHIANG MAI PROVINCE", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Species clarification for the Torrent Frog, Amolops marmoratus complex, samples which were collected from Um Pang Wildlife Sanctuary using 16S DNA sequence", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการของนกตีนเทียน (Himantopus himantopus (Linnaeus) 1758.) บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การติดตามประชากรค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง(Pteropus lylei) ที่อาศัยเกาะนอนในช่วงฤดูฝนที่วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี และวัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศศิธร หาสิน, exAkiniri Yamada, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMizue Ohashi, "Subterranean nest of ant influence in soil CO2 effluxes from a dry evergreen forest", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวจัยแห่งชาติครั้งที่2, 7 พฤษภาคม 2013 - 8 พฤษภาคม 2015, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวนาลี ศรีหาคม, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางสังคมและองค์ประกอบชนิดของมดบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=02&BudgetYear=2013]

แสดงความคิดเห็น

(0)