ผลงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2021

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 24
2021 exพนิน สินธวารักษ์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Vitro and In Vivo Inhibition of Cylindrocladium reteaudii by Essential Oils of Acorus calamus Rhizomes", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 34-42
2021 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, exปานวริศ ปานศรี, exบุญญาธิพร แก้วดี, exYUWALUK CHANACHAI, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal overlaps of top predators: Dhole, tiger and leopard, and their potential preys in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", ฺBiodiversitas, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 580-592
2021 exTushar Andriyas, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพันธนา ตอเงิน, "Comparison of water-use characteristics of tropical tree saplings with implications for forest restoration", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 1745-1-13
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 exนายกิตตินนท์ หมอก็เปน, inดร.วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, "Community Forest Carbon Assessment in Eastern Thailand from Forest Conservation Management by Local People", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 361-366
2021 exSUPAPORN WACHARAPLUESADEE, exChee Wah Tan, exPatarapol Maneeorn, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exFeng Zhu, exYutthana Joyjinda, exThongchai Kaewpom, exWan Ni Chia, exWeenassarin Ampoot, exBeng Lee Lim, exKanthita Worachotsueptrakun, exVivian Chih-Wei Chen, exNutthinee Sirichan, exChanida Ruchisrisarod, exApaporn Rodpan, exKirana Noradechanon, exThanawadee Phaichana, exNiran Jantarat, exBoonchu Thongnumchaima, exChangchun Tu, exGary Crameri, exMartha M. Stokes, exTHIRAVAT HEMACHUDHA, exLin-Fa Wang, "Evidence for SARS-CoV-2 related coronaviruses circulating in bats and pangolins in Southeast Asia", NATURE COMMUNICATIONS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-9
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo , exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 02300
2021 exIsmail Shaleh, exNicharee Jannual, exศศิธร หาสิน, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRika Raffiudin, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, "Identification of fungus-growing termites and mutualistic Termitomyces from two provinces in Thailand", International Journal of Tropical Insect Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 1555-1566
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exMaryam Jehangir , exNavapong Subpayakom, exAorarat Suntronpong, exKornsuang Jangtarwan, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJitlada Camcuan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation modelrelevant to humans", Genes & Genomics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 91-104
2021 exPaanwaris Paansri, exNatcha Sangprom, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exAINGORN CHAIYES, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Spatial Modeling of Forage Crops for Tiger Prey Species in the Area Surrounding Highway 304 in the Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 220-229
2021 exRattanawat Chaiyarat , exSuphat Prasopsin, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Food and nutrition of Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) at the edge of Khao Yai National Park, Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3281-1-11
2021 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSOMRAN SUDDEE, exKHOON MENG WONG, exATCHARA TEERAWATANANON, "Thyrsostachys (Poaceae: Bambusoideae) in Thailand: taxonomy, lectotypification and natural distribution", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 49-56
2021 exTushar Andriyas, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPantana Tor-ngern, "Comparison of water?use characteristics of tropical tree saplings with implications for forest restoration", Scientifc Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1745-1-19
2021 exThanapol Choochuen, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a Taper Equation for Teak (Tectona grandis L.f.) Growing in Western Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 176-185
2021 exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exKornsuang Jangtarwan, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, exSahabhop Dokkaew, exNarongrit Muangmai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exKornsorn Srikulnatha, "Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 776-778
2021 exSUPAPORN WACHARAPLUESADEE, exSiriporn Ghai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPattarapol Manee-Orn, exWeerapong Thanapongtharm, exAbhinbhen W. Saraya, exSangchai Yingsakmongkon, exYutthana Joyjinda, exSanipa Suradhat, exWeenassarin Ampoot, exBandit Nuansrichay, exThongchai Kaewpom, exRachod Tantilertcharoen, exApaporn Rodpan, exKachen Wongsathapornchai, exTeerada Ponpinit, exRome Buathong, exSaowalak Bunprakob, exSudarat Damrongwatanapokin, exChanida Ruchiseesarod, exSininat Petcharat, exWantanee Kalpravidh, exKevin J. Olival, exMartha M. Stokes, exTHIRAVAT HEMACHUDHA, "Two Decades of One Health Surveillance of Nipah Virus in Thailand", Research square, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 1-27
2021 inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exYu Wei, exJohn Lundquist, "Studying the probability of spruce beetle caused mortality in Colorado's spruce forests using Bayesian hierarchical models", Natural Resource Modeling, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า e12290-1-20
2021 exParinya Wongtienchai, exSorravis Lapbenjakul, exKornsuang Jangtarwan, exPrapatsorn Areesirisuk, exRujira Mahaprom, exNavapong Subpayakom, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRuthairat Songchan, exSudarath Baicharoen, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishment", Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 484-497
2021 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStuart J. Davies, "ForestGEO: Understanding forest diversity and dynamics through a global observatory network", Biological Conservation, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 108907-1-24
2021 exS. Kaitongsuk, exP. Triboun, exS. Suddee, exP. Ue-Aree, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Paraboea khaoyaica (Gesneriaceae), a new species from Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 203-207
2021 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exWEI LIM GOH, exCHAKKRAPONG RATTAMANEE, exDIETER OHRNBERGER, exNIANHE XIA, exKHOON MENG WONG, "The ghosts of collections past: characterisation of Neohouzeaua mekongensis(Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae: Melocanninae) with an epitype", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 142-150
2021 exNattakan Ariyaraphong, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High-Level Gene Flow Restricts Genetic Differentiation in Dairy Cattle Populations in Thailand: Insights from Large-Scale Mt D-Loop Sequencing", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1680-1-16
2021 exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, exEkaphan Kraichak, exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, G?nther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 737005-1-11
2021 exNattakan Ariyaraphong, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exAorarat Suntronpong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMongkol Safoowong, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservation", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า e0167
Publish Year National Journal 1
2021 exณัฐพงค์ โกสิทธิ์ , inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=02]