แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณิชยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณิชยา 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355111 ชื่อวิชา Foundation English I,15 ก.ย. 2014 - 15 ธ.ค. 2014