แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวุฒินันท์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวุฒินันท์ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,28 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,2 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,10 ก.ย. 2012 - 17 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสร้างนิสิตผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2,14 ม.ค. 2012 - 15 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012