แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนพรัตน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนพรัตน์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,18 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,18 เม.ย. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303441 ชื่อวิชา Logging Planning,11 ก.ย. 2017 - 22 ธ.ค. 2017
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303312 ชื่อวิชา Forest Engineering Technology,25 เม.ย. 2018 - 25 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทพาเนลพลัสจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการทำไม้,16 พ.ค. 2018 - 16 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303441 ชื่อวิชา Logging Planning,4 ก.ย. 2017 - 15 ธ.ค. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาห แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005473 ชื่อวิชา Com.Aided Design in Agri.Machin.Development,14 มิ.ย. 2018 - 14 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005473 ชื่อวิชา Com.Aided Design in Agri.Machin.Development,14 มิ.ย. 2018 - 14 มิ.ย. 2018
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,14 ม.ค. 2019 - 17 พ.ค. 2019
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303361 ชื่อวิชา Forest Machinery,16 ธ.ค. 2020 - 24 ก.พ. 2021
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303541 ชื่อวิชา Logging Systems,11 ก.ย. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303441 ชื่อวิชา Logging Planning,14 ม.ค. 2019 - 17 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,14 ม.ค. 2019 - 17 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,14 ม.ค. 2019 - 17 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303391 ชื่อวิชา Basic Research Techniques in Forest Eng.,14 ม.ค. 2019 - 17 พ.ค. 2019