แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภิญญา

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของภิญญา 1 ปีล่าสุด

Year Public 5
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ การใช้ประโยชน์ :แนะนำผลิตภัณฑ์บิสกิตถั่วเขียว ขนมเด็กเพื่อสุขภาพที่มีนำตาล ไขมัน และโซเดียมตำ,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.vcharkarn.com การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบ็ญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009

แสดงความคิดเห็น

(0)