Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม.( เครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชุติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชุติ 4 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027231 ชื่อวิชา Principles of Farmstead Irrigation,5 ก.ค. 2011 - 2 ส.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนต์การเกษตร,22 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 พ.ย. 2013 - 30 พ.ย. 2013

แสดงความคิดเห็น

(0)