แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุกัญญา

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุกัญญา 2 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) การใช้ประโยชน์ :นำไปศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์,7 มี.ค. 2014 - 7 มี.ค. 2014
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ การใช้ประโยชน์ :นำเลือดแกะไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิด blood agar ,3 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :สั่งซื้อเลือดแกะจากศูนย์ฯ และนำเลือดแกะไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับโรงพยาบาล จากนั้นโรงพยาบาลต่างๆ ก็จะไปทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อต่อไป,11 ธ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013