แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุธีร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุธีร์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302596 ชื่อวิชา Selected Topics in Forest Biologi. Science,1 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,22 ส.ค. 2011 - 26 ส.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302586 ชื่อวิชา Forest Tree Breeding Technology,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 พ.ค. 2008 - 14 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302591 ชื่อวิชา Research Tech. in Forest Biologi.Science,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)