แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของราตรี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของราตรี 5 ปีล่าสุด

Year Academic 37
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301527 ชื่อวิชา Physiological Testing for Athletes,5 ก.พ. 2013 - 5 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301281 ชื่อวิชา Sports Science Technology,17 ธ.ค. 2013 - 17 ธ.ค. 2014
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301148 ชื่อวิชา Aquatic Exercise for Health,1 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,11 ก.ค. 2009 - 11 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,11 ก.ค. 2009 - 11 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301343 ชื่อวิชา Body Conditioning is Sport,20 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301341 ชื่อวิชา Principles of Sports Coaching,16 ส.ค. 2011 - 16 ส.ค. 2011
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301527 ชื่อวิชา Physiological Testing for Athletes,4 ม.ค. 2016 - 14 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301527 ชื่อวิชา Physiological Testing for Athletes,12 มี.ค. 2015 - 12 มี.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301344 ชื่อวิชา Fitness Testing,16 ก.ค. 2013 - 16 ก.ค. 2013
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการใช้โฟมกลิ้งชนิดที่แตกต่างกัน ต่อความสามารถในการฟื้นตัวในกีฬาฟุตซอล แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,6 มิ.ย. 2016 - 9 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301244 ชื่อวิชา Coaching in Team Sport,13 ม.ค. 2017 - 13 ม.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301591 ชื่อวิชา Research Methods in Sports Science,1 มิ.ย. 2015 - 29 มิ.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301526 ชื่อวิชา Sport Physiology for Coaches,6 ส.ค. 2015 - 21 ธ.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301491 ชื่อวิชา Research Methods in Sports Science,1 ส.ค. 2016 - 19 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301491 ชื่อวิชา Research Methods in Sports Science,1 ส.ค. 2016 - 19 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301244 ชื่อวิชา Coaching in Team Sport,2 ม.ค. 2017 - 8 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301491 ชื่อวิชา Research Methods in Sports Science,2 ม.ค. 2017 - 22 พ.ค. 2017
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทรับปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301541 ชื่อวิชา Coaching Process,22 ก.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301343 ชื่อวิชา Body Conditioning is Sport,29 ส.ค. 2011 - 29 ส.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการฟื้นตัวด้วยการให้ออกซิเจนต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แลคเตทในเลือด........ แหล่งทุน :-,1 ต.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกีฬา จ.ชลบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล,20 ส.ค. 2015 - 20 ส.ค. 2015
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301244 ชื่อวิชา Coaching in Team Sport,2 ม.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301244 ชื่อวิชา Coaching in Team Sport,2 ม.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301491 ชื่อวิชา Research Methods in Sports Science,1 ส.ค. 2016 - 24 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301321 ชื่อวิชา Physical Fitness Testing & Exer. Prescription,1 ส.ค. 2016 - 24 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301541 ชื่อวิชา Coaching Process,16 ก.ย. 2017 - 24 ก.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301441 ชื่อวิชา Practicum in Sports Coaching,17 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301543 ชื่อวิชา Strength & Body Conditioning in Sport,16 ส.ค. 2018 - 16 ส.ค. 2018