แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรุณี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรุณี 3 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506314 ชื่อวิชา Veterinary Physiology IV,4 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,5 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Physiology of Plant Reproduction,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,19 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251321 ชื่อวิชา Breeding & Nursing of Freshwater Animals,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251523 ชื่อวิชา Hormone in Aquaculture,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetic Engineering,16 ธ.ค. 2009 - 23 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetic Engineering,16 ธ.ค. 2009 - 23 ธ.ค. 2009