แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของงามผ่อง

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของงามผ่อง 5 ปีล่าสุด

Year Academic 12
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007513 ชื่อวิชา Medicinal Plant Production,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 ก.ค. 2009 - 29 ต.ค. 2010
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419498 ชื่อวิชา Special Problems,24 ต.ค. 2005 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419554 ชื่อวิชา Microbial Enzymes,29 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419591 ชื่อวิชา Research Techniques in Microbiology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419554 ชื่อวิชา Microbial Enzymes,30 ก.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419591 ชื่อวิชา Research Techniques in Microbiology,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เป็นสมาชิกของ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้าน การประชุมนานาชาติ Biotechnology of Lignocellulose Degradatio แหล่งทุน :ไม่มี,2 มิ.ย. 2003 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :“ความหลากหลายของรากลุ่มลิกโนเซลลูโลสในป่าชายเลน จ.ระนองและเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ แหล่งทุน :สวพ.,27 เม.ย. 2009 - 26 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,3 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251532 ชื่อวิชา Application of Chem. & Drugs in Aquaculture,12 ก.ค. 2011 - 15 ก.ค. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,14 พ.ย. 2013 - 19 ธ.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของงามผ่อง 2 ปีล่าสุด

Year Public 4
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ การปลูกฟ้าทะลายโจร,30 ก.ย. 2008 - 24 ก.ย. 2009
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Journal in Microbiology and Biotechnology การใช้ประโยชน์ :65. Teerapatsakul, Churapa; Naoki Abe; Christopher Bucke; Ngampong Kongkathip; Saeree Jareonkitmongkol; Lerluck Chitradon?. Novel laccases of Ganoderma sp. KU-Alk4, regulated by different glucose concentration in alkaline media. World Journal in Microbiology and Biotechnology. 23 : 1519-1527. (2007),1 ม.ค. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกว. การใช้ประโยชน์ : เรื่อง "ความสำเร็จในการใช้เอนไซม์ย่อยลิกนินชนิดใหม่จากเห็ดราในประเทศไทย ในการกำจัดสีย้อมเป็นพิษในน้ำ" ,1 ก.ค. 2008 - 29 ส.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้จัดการ on-line การใช้ประโยชน์ :เรื่อง “มก. พบเอนไซม์ในเห็ดกำจัดพิษในน้ำเสียจากโรงงานทำกางเกงยีนส์”,14 พ.ค. 2008 - 14 พ.ค. 2008