การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2007

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :7.2.9 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง โดยการลดการเข้าทำลายฯ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ก.ย. 2007 - 1 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,3 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 ธ.ค. 2007 - 30 ธ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,30 ต.ค. 2007 - 18 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,5 ก.ย. 2007 - 5 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสมุนไพรกำจัดเห็บหมัดเหา แหล่งทุน :โครงการพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์,27 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,29 ต.ค. 2007 - 19 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008