การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027423 ชื่อวิชา Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and E,8 มี.ค. 2021 - 15 มี.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatro,25 ก.พ. 2021 - 25 ก.พ. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027498 ชื่อวิชา Special Problems,27 ม.ค. 2021 - 17 ก.พ. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถตัดอ้อยท่อน (อบรมแบบออนไลน์),14 ส.ค. 2021 - 14 ส.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย,17 ก.ย. 2021 - 18 ก.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย (รุ่นที่ 1),25 ต.ค. 2021 - 26 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย (รุ่นที่ 2),1 พ.ย. 2021 - 2 พ.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถตัดอ้อยท่อน (อบรมแบบออนไลน์),14 ส.ค. 2021 - 14 ส.ค. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122011 >>