การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240441 ชื่อวิชา Sustainable Urban Design,28 ม.ค. 2021 - 28 ม.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Built Environment,14 ก.ย. 2021 - 14 ก.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :International Institute for Environment and Development (IIED) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Community-led Housing Event (Online): a pathway for more caring and just urban futures,24 มิ.ย. 2021 - 24 มิ.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,2 ก.ค. 2021 - 2 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,2 ก.ค. 2021 - 2 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241311 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design III,28 มิ.ย. 2021 - 18 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241312 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design IV,29 พ.ย. 2021 - 17 มี.ค. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01244101 ชื่อวิชา Design for Well-being,3 ส.ค. 2021 - 3 ส.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,2 ก.ค. 2021 - 8 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,30 ก.ค. 2021 - 30 ก.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249561 ชื่อวิชา Built Environment Development,7 ก.ย. 2021 - 7 ก.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240384 ชื่อวิชา Thai and Asian Architecture,30 ธ.ค. 2021 - 30 ธ.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240385 ชื่อวิชา Cultural Heritage Theory,1 ต.ค. 2021 - 1 ต.ค. 2021

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>