การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2023

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320202011 >>
Year Policy 2
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานผ่านงานประชุมวิชาการ The 8th Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ผ่านวิชาเทคนิควิจัย ในหัวข้อการตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยปาล์มที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of palm fibre obtaining from Thailand) และ การตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยมะพร้าวที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of coir fiber obtaining from Thailand),9 มี.ค. 2023 - 10 มี.ค. 2023
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานผ่านงานประชุมวิชาการ The 8th Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ผ่านวิชาเทคนิควิจัย ในหัวข้อการตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยปาล์มที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of palm fibre obtaining from Thailand) และ การตรวจสอบส่วนประกอบของเส้นใยมะพร้าวที่ได้จากประเทศไทย (Investigation on component of coir fiber obtaining from Thailand),9 มี.ค. 2023 - 10 มี.ค. 2023

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด