Petty Patent

Article
วัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสชนิดใหม่สายพันธุ์ไทยในปลานิลและปลาทับทิม
Proprietor
Kasetsart University
License ID
13917
Class
ชาติ
Grant Date
5 มิถุนายน 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,14 ส.ค. 2020 - 14 ส.ค. 2020