Petty Patent

Article
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ
Proprietor
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
License ID
1603001930
Class
ชาติ
Grant Date
10 เมษายน 2017
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตนีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำฤทธิ์ทางชีวภาพนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม แหล่งทุน :สวพ มก,25 พ.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2017