Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรดคเดอร์ม่าชนิดสด โดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
1415
Class
ชาติ
Grant Date
1 กรกฎาคม 2004
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคกล้วยไม้,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,17 ก.ค. 2013 - 21 ส.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดิน,24 มี.ค. 2013 - 24 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา-บาซิลลัสในการควบคุมโรคต่างๆของผักไฮโดรโพนิกส์,19 พ.ค. 2013 - 19 พ.ค. 2013