Petty Patent

Article
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นส่วนผสม
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9089
Class
ชาติ
Grant Date
29 สิงหาคม 2014
Related Link
-

Author

Output From Project

ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 พ.ย. 2014 - 7 ธ.ค. 2014