Patent

Article
อุปกรณ์สำหรับเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9999
Class
ชาติ
Grant Date
1 กรกฎาคม 2013
Related Link
-

Author

Output From Project

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พิษวิทยาเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังของน้ำดีจระเข้แห้ง แหล่งทุน :ทุนวิจัย มก. ภาครัฐ ร่วมเอกชน,31 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,2 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล",30 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2026
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการทีวีดาวเทียมเอเชียอัพเดท การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอสาธิตการเจาะเก็บเลือดจระเข้,5 ม.ค. 2013 - 3 ม.ค. 2015