Petty Patent

Article
เจลดูดซับโลหะหนัก
Proprietor
Kasetsart University
License ID
8051
Class
ชาติ
Grant Date
29 พฤษภาคม 2013
Related Link
-

Author

Output From Project

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ),1 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่อสาธารชน ผ่านเวปไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามเลขที่ ประกาศ 8051,14 ธ.ค. 2012 - 29 พ.ค. 2013