Copyrights

Article
1. เรื่อง “สถานการ์โรคอ้วนสู่การพัฒนาขนมเด็กเพื่อสุขภาพ” บทความในหนังสือ ขนมทางเลือกเพ่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทวรรณกรรม ณ วันที่
Proprietor
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
License ID
232330
Class
ชาติ
Grant Date
12 เมษายน 2010
Related Link
-