Copyrights

Article
คุณค่าเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย
Proprietor
Kasetsart University
License ID
236310
Class
ชาติ
Grant Date
12 กรกฎาคม 2010
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,12 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โฟร์มายด์ จำกัด เลขที่ 605 จรัญสนิทวงศ์ 46 บางกอกน้อย บางยี่ขัน กรุงเทพฯ การใช้ประโยชน์ :ผู้ร่วมหุ้นส่วนของ บริษัท โฟร์มายด์ จำกัด ได้ติดต่อเข้ามาขอหารือและขอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมขมิ้นชันกับคุณประโยชน์ด้านการต้านมะเร็ง,16 ก.ค. 2016 - 16 ก.ค. 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)