Petty Patent

Article
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
Proprietor
Kasetsart University
License ID
534
Class
ชาติ
Grant Date
9 มกราคม 2002
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การใช้ประโยชน์ :ผลิตเครื่องกลั่นจำหน่ายภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการเรื่องการผลิตเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก,1 พ.ค. 2003 - 31 ธ.ค. 2009