ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Air ConditioningApplied Mechanicsatomic force microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holeBacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiaCatalytic ConvertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingComposite materialscomputational fluid dynamics (CFD)computer simulationdesigndiamond turningDiesel dual fuelDiesel fuel reductionDiesel Particulate FilterDiesel-Dual-Fuel EngineDirect InjectionDual fuelelectrohydraulic systemEnergy ConservationEngineering EducationFEAFinite elementFinite Element Analysisfire protectionFire PumpFluid powerFormabilityGasifierHeat TransferHollow-Shape MoldHydrothermal treatmentinput shapingInternal Combustion EnginesLayered ManufacturingLiquid crystalsManufacturingmathematical modelingModel referenceNatural GasNC incremental formingnumerical simulationOptical MeasurementPaper sludgeParameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackQuantitative Feedback TheoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationReverse Engineeringrobust controlRubberSimulationSmith predictorSpontaneous ignitionstate-space modelingStress concentration factorStructured Lightsystem analysistension loadthermalThrottletransformerTransientturbulence modelingTurbulence ModelsTurbulent SpotUncertain PayloadVentilationVibrationVibration reductionwater sprayกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพก๊าซชีวมวลก๊าซธรรมชาติการออกแบบขยะเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

E-Mail: fengpap@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1856

Avata

ดร. วรพงษ์ สว่างศรี, อาจารย์

E-Mail: fengwps@ku.ac.th Tel.02-7970999 ต่อ 1863


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 40 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 183 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 307 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 266 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 738 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 311 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 427 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 130 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 115 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)