ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

absorption spectrophotometryAdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselBrown coalCarbon nanotubescomputational chemistryDFTelectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFuel cellgraphenehemagglutininHIV-1 RTlactideMannich reactionmannoseMethylene blueMicro fuel cellmolecular dockingmolecular dynamicsmolecular dynamics simulationmolecular modelingMP2Multivariate statisticsNano scaleNANOPARTICLESNanoporesNanosensorsNanotechnologynitrosamineONIOMOptimization via simulationorganocatalystoseltamiviroxidationperovskitePhotocatalystPhotoluminescencepoly(lactic acid)polylactidepolymerPore sizeporous siliconprodigiosinProlineQM/MMQSARquantum chemical calculationsquantum dotRanking and selectionring-opening polymerizationRutheniumSARself-assemblysensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-GelSol-gel methodSteam explosionStrecker reactionstructure based designsuperheated watersuperheated water extractionSupramolecular Chemistrysynchronous-scanning fluoresceSynthesissynthetic fuelTamifluthioprolineTrace metalsTransesterificationvirtual screeningWATERzeoliteZeolitesกราฟีน การสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีอินทรีย์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูนาโนน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันพอลิเมอร์พอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติแลกไทด์


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ธานิน นานอก, อาจารย์

E-Mail: fscitnn@ku.ac.th Tel.02-5625555 Ext 2175

Avata

ดร. ปณิทัต หาสิน, อาจารย์

E-Mail: fscipths@ku.ac.th Tel.0-2562-5444 ext 2186

Avata

ดร. พีรดา ยิ่งยวด, อาจารย์

E-Mail: fscipdy@ku.ac.th Tel.025625555 ext. 2144

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 56 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน, อาจารย์ 23 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 219 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 306 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 208 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 248 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 201 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1650 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 965 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 685 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 427 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 399 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 105 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)