กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Acceleration limitbiodieselBus and Truckby product from jatrophacassava combine harvestersCassava harvestingCattle feedscfd programChoppercrop growthcrop residueDiesel EngineDigitaria decumbensdried soilDroughtDurian Husk Opening MachineExpellerExpellersFertilizer application depthfertilizer injectionfluid mechanicGasifiergermination percentageInput shaping techniqueIrrigationJatrophaJatrphaMan carry rice reaperMechanic vibrationminimum tillageMoverNatural Gas Vehicles (NGV)OilPangolaplant cutting machineplanterRenewable energyriceRice reapers,Ripe Banana Sheet Forming,Banana SheetRoot densityRoot distributionSala fruitSala fruit cleaning machineScrewSeedcakeSesamesesame harvesterSesame OilSesame Oil Expellersslot openersmall tractorSqueezing machineStovesubsoilingSugarcaneVelocity commandvertically rotating bladeกากสบู่ดำก๊าซธรรมชาติกาแฟการเคลือบเมล็ดพันธุ์การเจริญของรากการตัดแต่งกิ่งการทำความเย็นแบบระเหยการปลูกสบู่ดำการผลิตก๊าซเซื้อเพลิงการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการผลิตไบโอดีเซลการผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการสั่นสะเทือนเชิงกลการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบการออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยการออกแบบเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวงาแก๊สชีวภาพข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอขี้เลื่อยไมราบยักษ์ความแข็งแรงของวัสดุความชื้นในดินเครือกล้วยเครื่องเกี่ยวข้าววางราย,เครื่องเกี่ยวข้าวสะพายหลังเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดสับพืชเครื่องตัดหญ้าเครื่องทำความสะอาดผลสะละเครื่องบีบงาใบมีดหมุนเหวี่ยงในแนวดิ่งพลังงานทดแทนรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติสบู่ดำ

Executives


Persons (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, วิศวกร 4 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)