ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation Antibodyantimicrobial susceptibilitycapsular polysaccharide antigen (cps) genescell bankcell culturecells culturechromosomeChryseobacterium indologenescrocodilecrossbred frogcryopreservationcytogenetic studyDeveloped test kitdiagnosisDNA ExtractionELISAendangered animalsfarmed frogfibroblastfibroblast cellsFi-collGram-positive bacteriahybrid Clarias catfisheskaryotypeKaryotypingLiOAc-SDSmelaminemelanin pigmentMicrosporidiaMolecular typingNewcastle disease virusPBMCPRRSRed TilapiasepticemiaSiamese crocodileSN titerStreptococcus agalactiaeswineTEMtilapiaUvitex 2BVero cellVirus isolationwhite blood cellswhole bloodWildlifeการก่อโรคการตรวจวินิจฉัยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการเพาะแยกเชื้อไวรัส Vero cellการเพาะเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงแบบหนาแน่นความไวต่อยาจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยชื้อพีอาร์เอสเชื่อพีอีดีเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเซลล์เซลล์ปฐมภูมิตัวอย่างน้ำลายเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)นกป่าน้ำตาลปลาสลิดไฟคอลภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลาเม็ดเลือดขาวโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APPโรคนิวคาสเซิ่ลโรคบิดในไก่ (Avian coccidiosis)โรคมาเร็กส์ (Marek's disease)โรคและการจัดการในสุกรโรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำโรคสัตว์ปีก (Avian diseases)โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร วัคซีนในสัตว์ปีก (Avian vaccine)สเตรปโตคอคโคซิสสารเก็บรักษาเชื้อสุกรสุขภาพทางเดินอาหารสัตว์ปีก (Avian gut health)หนังตาหลอดเลือด

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นายสัตวแพทย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 21 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)