ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

air pollutionair samplingAirborne bacteriaAnimal hospitalbacteriaBioaerosol samplingCOIcontaminationduckenvironmentEscherichia colifeedheavy metalheavy metalshorseimmunoglobuline isotypesindoor airMLSTpoultryprimerprobiotiprobioticPsittaciformesPulse field gel electrophoresis (PFGE)RabiesSalmonellaStreptococcus uberisswineSwine farmupper respiratory tract bacteriveterinary hygieneVeterinary Public HealthVirulence factorsZoonosisกลูตาไธโอนเอสทรานสเฟอเรสการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารการต้านทานสารฆ่าเชื้อการปนเปื้อนการปนเปื้อนโลหะหนักในดินการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคการเลี้ยงไก่เนื้อไขมันไข้หวัดนกคลอสตริเดียมบิวติริคัมควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คลอไรด์ความปลอดภัยความปลอดภัยอาหาร ฟาร์ม สัตว์ปีก น้ำความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแคดเมียมโคโคนมจระเข้จระเข้ ตับ เมตาโบไลต์ สุขภาพ เอนไซม์เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาไซโตโครมพี450ตรวจซากตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ตะกั่วตับสกัดเต้านมอักเสบแบบเรื้อรังนกพิราบน้ำมันจระเข้น้ำมันสกัดเนื้อเยื่อแบคทีเรียปรอทปลาม้าลายปัจจัยเสี่ยงเป็ดเป็ดไล่ทุ่งโปรไบโอติคฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งมูลสัตว์ปีกยีน qacรอยโรคตาเปล่าระบาดวิทยาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เลปตินเลือดเป็ดโลหะหนักสวัสดิภาพสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์สาธารณสุขสัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunologyสาธารณสุขสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสารหนูสิ่งปูรองหนูหนูแรทเหมืองทองคำอะฟลาทอกซิน บี1อะฟลาท๊อกซิน บี1อากาศในอาคารอาหาร

Executives


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 82 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)