ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

air pollutionAir samplingAirborne bacteriaanimal hospitalbacteriaBioaerosol samplingCOIcontaminationduckenvironmentEscherichia colifeedheavy metalHeavy metalsindoor airMLSTMolecular biology: evolution analysis and phylogenetic studyMultidrug resistancemulti-drug resistanceMycotoxinmycotoxinsnosocomial infectionNosocromial infection, ThailandOccupational health and safetypathogenic bacteriaPigpolopoultryprimerSalmonellaswineSwine farmupper respiratory tract bacteriveterinary hygieneVeterinary Public HealthVirulence factorsZoonosisกลูตาไธโอนเอสทรานสเฟอเรสการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารการต้านทานสารฆ่าเชื้อการปนเปื้อนการปนเปื้อนโลหะหนักในดินการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคการเลี้ยงไก่เนื้อไขมันไข้หวัดนกคลอสตริเดียมบิวติริคัมควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คลอไรด์ความปลอดภัยความปลอดภัยอาหาร ฟาร์ม สัตว์ปีก น้ำความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแคดเมียมโคจระเข้จระเข้ ตับ เมตาโบไลต์ สุขภาพ เอนไซม์เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาไซโตโครมพี450ตรวจซากตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ตะกั่วตับสกัดนกพิราบน้ำมันจระเข้น้ำมันสกัดเนื้อเยื่อแบคทีเรียปรอทปลาม้าลายปัจจัยเสี่ยงเป็ดเป็ดไล่ทุ่งโปรไบโอติคฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งมูลสัตว์ปีกยีน qacรอยโรคตาเปล่าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เลปตินเลือดเป็ดโลหะหนักสวัสดิภาพสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์สาธารณสุขสัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunologyสาธารณสุขสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสารหนูสิ่งปูรองหนูหนูแรทเหมืองทองคำอะฟลาทอกซิน บี1อะฟลาท๊อกซิน บี1อากาศในอาคารอาหาร

Executives


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)