คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

air pollutionAir samplingAirborne bacteriaAnesthesiaanimal experimentanimal hospitalanorexiaAntibiotic residueantibiotic resistanceantibiotic sensitivityAntibodyAntimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriabacterial countbacterial isolateBarn owlBenzalkonium ChlorideBenzoic acidBetaŸ-hydroxybutyratebeta-hydroxybutyrateBioaerosol samplingbiogasbiological controlbody temperaturebovine leukemia virusbovine leukosisbovine tuberculosisBovine viral diarrhea virusbroiler chickensCaprine Arthritis Encephalitis Viruscapsular polysaccharide antigen (cps) genesCardiac TamponadeCartilaginous exostosisCatcELISACOIcontaminationcowscryopreservationdairy cattledairy cowdiagnosisdogdrug sensitivityduckE.colielephantenvironmentEquineEscherichia colifatty liverfeedfibroblast cellsGastrointestinalgoat milkheavy metalHeavy metalsherbal crude-extractshorseindoor airKaryotypingmastitismicrosporidiamilkMLSTnegative energy balancePCRPigspoultrypropylene glycolred tilapiaReproductionSalmonellastaphylococcus aureussurgeryswineTEMUvitex 2BVeterinary Public Healthการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งไข้หวัดนกโคนมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร น้ำตาลน้ำนมดิบแบคทีเรียเป็ดพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา แพะระบาดวิทยารังสีวินิจฉัยโรคปากเท้าเปื่อยโลหะหนักศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสารเก็บรักษาเชื้อสิ่งปลอมปนสุกรอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 52 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 34 คน, นักวิทยาศาสตร์ 14 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 469 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 296 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 173 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 91 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 81 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)