คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Acute kidney injuryair pollutionair samplingAirborne bacteriaAnesthesiaanimal hospitalAntimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriabacterial countbenzoic acidBioaerosol samplingCaprine Arthritis Encephalitis VirusCatcELISACOIcontaminationcowscryopreservationdairy cattleDairy cowdiagnosisdogdrug sensitivityduckE.coliElephantenvironmentEquineEscherichia colifatty liverfeedfibroblast cellsGastrointestinalgoat milkheavy metalHeavy metalsherbal crude-extractshorseindoor airkaryotypingmastitisMicrosporidiamilkMLSTnegative energy balanceNSAIDSPCRPigsPorcine reproductive and respiratory syndrome viruspoultrypropylene glycolraptorsRed TilapiareproductionSalmonellastaphylococcus aureusStreptococcus uberissurgeryswineTEMUvitex 2BvaccineVeterinary Public HealthviremiaVirulence factorsVirus isolationvirus loadvirus sheddingvirus stabilizerwhite blood cellswhole bloodWildlifeZoonosisกรดไฮโดรคลอรัสกระทิงกลูโคสกลูตาไธโอนเอสทรานสเฟอเรสการก่อโรคการแก้ไขภาวะเสียดท้องในม้าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งไข้หวัดนกโคนมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร น้ำตาลน้ำนมดิบแบคทีเรียเป็ดพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา แพะระบาดวิทยารังสีวินิจฉัยโรคปากเท้าเปื่อยโลหะหนักศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสารเก็บรักษาเชื้อสิ่งปลอมปนสุกรอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 66 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 3 คน, สัตวแพทย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 36 คน, นักวิทยาศาสตร์ 14 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 109 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 538 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 341 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 197 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 92 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 82 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)