คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Air samplingAirborne bacteriaAnesthesiaanimal hospitalantimicrobial susceptibilityCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISACOIcontaminationcryopreservationdairy cattlediagnosisDogduckE.colielephantenvironmentEquineEscherichia colifeedfibroblast cellsGastrointestinalgoat milkheavy metalheavy metalsherbal crude-extractsIndoor airkaryotypingmastitisMicrosporidiaMLSTPCRPigspoultryRed TilapiaSalmonellasurgeryswineTEMUvitex 2Bไข้หวัดนกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร แบคทีเรีย เป็ดเป็ดไล่ทุ่งผ่าตัดสัตว์เลี้ยง/สัตว์เลี้ยงพิเศษ และงานส่องกล้องตรวจพยาธิพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา รังสีวินิจฉัยโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APPโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรคนิวคาสเซิ่ลโรคบิดในไก่ (Avian coccidiosis)โรคมาเร็กส์ (Marek's disease)โลหะหนักวัคซีนในสัตว์ปีก (Avian vaccine)วิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตาศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และทางเดินหายใจศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกศูนย์วิจัยศูนย์วิทยาการสเตรปโตคอคโคซิสสวัสดิภาพสัตว์สหกรณ์โคนมสัตวแพทย์สัตวแพทย์ศาสตร์ โรคสุกรสัตวแพทย์สาธารณสุขสัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunologyสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงพิเศษและการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนสาธารณสุขสารเก็บรักษาเชื้อสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสารหนูสิ่งปูรองสุกรสุขภาพทางเดินอาหารสัตว์ปีก (Avian gut health)สุขภาพเป็ดหนังตาหนูหลอดเลือดห้องปฏิบัติการเหมืองทองคำอะฟลาทอกซิน บี1อะฟลาท๊อกซิน บี1อากาศในอาคารอายุรกรรมต่อมไร้ท่ออายุรกรรมระบบประสาทอายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือดอายุรกรรมสัตว์ใหญ่ / สัตว์เลี้ยงพิเศษอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัย อายุรศาสตร์ด้านผิวหนังอายุรศาสตร์ด้านโรคไตอายุรศาสตร์ระบบประสาท อาหารอินเตอร์เน็ตออฟติงส์

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 48 คน (นายสัตวแพทย์ 31 คน, นักวิทยาศาสตร์ 14 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 279 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 163 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 116 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 58 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 52 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)